4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
vychovávateľ ŠKD

Dobrý deň p. Pavlíková,

vychovávateľka školského klubu ZŠ ukončila v 06/2020 VŠ II. stupňa v študijnom odbore - učiteľstvo a pedagogické vedy (v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
VŠ I. stupňa má ukončené v študijnom odbore - predškolská a elementárna pedagogika a v študijnom programe tiež predškolská a elementárna pedagogika.
Stredoškolské vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Prosím Vás o usmernenie - do ktorej platovej triedy má byť zaradená?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ v ŠKD

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Váš vychovávateľ má vzdelanie, ktoré je uvedené v bode 4, t. j. ktoré je aj kvalifikačným predpokladom pre činnosť školského špeciálneho pedagóga, ktoré je uvedené v prílohe č. 8, bod 1. Z uvedeného vyplýva, že Váš vychovávateľ je kvalifikovaný a môže byť zaradený ako začínajúci v 6. platovej triede a ako samostatný v 7. platovej triede za podmienky uvedenej v bode 4 ako ďalšie vzdelanie, a to DPŠ pre kategóriu vychovávateľ, ktorú musí splniť v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru v školstve.

Marta Kolumberova
vychovávateľ ŠKD

Dobrý deň,
ak teda správne rozumiem, ak menovaná už nebude pokračovať v doplnení vzdelania - DPŠ pre kategóriu vychovávateľ a má už ukončené adaptačné vzdelávanie, ostane zaradená v 6. platovej triede?
Vopred ďakujem za usmernenie a odpoveď.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ v ŠKD

Ak ste čítali moju odpoveď, tak nič také som neuviedla. Je tam jasne uvedené, "a to DPŠ pre kategóriu vychovávateľ, ktorú musí splniť v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru v školstve".