4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katka KO
asistent učiteľa, dpš, a špeciálna pedagogika.

Dobrý deň,
rada by som sa chcela spýtať a nikto mi nevie dať odpoveď. Mám ukončený odbor Manažment, štatnicové predmety boli na Bc: Ekonómia a ekonomika, Manažment, Marketing., na Mgr. štúdiu to boli Manažment a Manažment turizmus a hotelierstva. Mám urobené aj pedagogické minimum, čiže mohla by som vyučovať tieto predmety? Ďalej sa chcem spýtať môžem robiť asistenta učiteľa na základnej alebo špeciálnej škole? Môžem robiť aj vychovávateľku na základnej škole?
Zároveň mám aj špeciálnu pedagogiku - vychovávateľstvo, v akých zariadeniach môžem pracovať? a môžem aj učiť na špeciálnej škole, ktorá má zároveň aj špeciálne učilište?
do akej platovej triedy by som mala byť zaradená ako asistent učiteľa alebo vychovávateľ?

Za Vašu odpoveď budem vdačná.

S pozdravom,

Katka KOcaková

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa, DPŠ a špeciálna pedagogika

Na strednej škole môžete vyučovať štátnicové predmety z magisterského štúdia. Môžete robiť pedagogického asistenta v základnej aj v špeciálnej základnej škole aj vychovávateľa v školskom klube detí a na školskom internáte. V týchto prípadoch by ste museli ešte absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia, zameraného na asistenta alebo na vychovávateľa. Na vyučovanie v špeciálnej základnej škole, prípadne v odbornom učilišti nie ste kvalifikovaná. Musíte si dorobiť nejaký predmet, ktorý sa na týchto školách učí. Špeciálna pedagogika je v poriadku, ale chýba predmet. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na jednotlivých druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách.

Katka KO
Asistent učiteľa, DPŠ a špeciálna pedagogika

Ďakujem za odpoveď. Teda nemôžem robiť pedagogického asistenta len s DPŠ? a ked mám špeciálnu pedagogiku - vychovávateľstvo nemôžem robiť vychovávateľa na základnej škole Škd?

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa, DPŠ a špeciálna pedagogika

Kvalifikačné predpoklady pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov sú podrobne uvedené v vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách. Ja z Vašej otázky viacej vyčítať neviem, neviem si domyslieť stupeň vzdelania, program a pod. Predchádzajúca odpoveď platí, možno to vychovávateľstvo by mohlo byť v poriadku, ale neviem presne o akú kombináciu sa jedná špeciálna pedagogika - vychovávateľstvo. Vy viete, čo ste študovali a kde sa chcete zamestnať.