6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ančula
Odvolanie zástupcu riaditeľa ZŠ

Potrebovala by som radu ohladom zániku výkonu vedúceho pedagogického zamestnanca. Som zástupkyňou riaditeľa ZŠ od r. 2007. Teraz riaditeľ chce vyhlásiť výberové konanie na moje pracovné miesto hovoriac, keď on musí znova kandidovať na funkciu riaditeľa každý pät rokov, nech kandidujú aj zástupcovia. Na odvolanie nemá žiadny dôvod. Má právo vypísať výborvé konanie na zástupcov riaditeľa ZŠ?
Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem. S pozdravom.

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa ZŠ

Ak ste neboli do funkcie zástupkyne riaditeľa školy menovaná, nemožno Vás ani odvolať. Miesto štatutárneho orgánu, t. j. riaditeľa a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Riaditeľ školy môže určiť v pracovnom poriadku, ktoré miesta ostatných vedúcich zamestnancov sa budú obsadzovať výberovým konaním.

Mária Pavolková
nemenovaný zástupca

Ak ste neboli do funkcie zástupkyne riaditeľa školy menovaná, nemožno Vás ani odvolať. Pracovná zmluva, rovnako ako aj jej zmeny, sú vecou dohody obidvoch zmluvných strán, t. j. zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ nemôže svojvoľne zmeniť zamestnancovi obsah pracovnej zmluvy, t. j. zmeniť dohodnuté pracovné podmienky jednostranne. Teda nemôžete jednostranne rozhodnúť o zmene v časti „dojednaný druh práce“ v pracovnej zmluve.

ančula
Odvolanie zástupcu riaditeľa ZŠ

Chcela by som sa ešte spýtať, či môže riaditeľ vypísať výberové konanie na zástupcu riaditeľa školy, keď zatiaľ nie je voľné pracovné miesto na tú funkciu? Do funkcie zástupkyne riaditeľa školy som bola menovaná po výberovej konaní. Podľa akých predpisov môže odvolať z funkcie?
Vopred Vám ďakujem za radu. S pozdravom

M. Rákovská
1. kvalifikačná skúška

Dobrý deň, chcem sa vás spýtať, či pán učiteľ na základnej umeleckej škole, ktorý vyštudoval v roku 1997 VŠ Pedagogickú - odbor: Pedagogika - hudobná výchova a v roku 2007 vykonal 1. kvalifikačnú skúšku s názvom Slovenská ľudová pieseň v elementárnej výučbe husľovej hry, má byť zaradený do 8. PT ako samostatný učiteľ s I. atestáciou? Ďakujem za odpoveď a prajem všetko dobré.

Maria Pavlikova
1. kvalifikačná skúška

Ak Váš učiteľ vykonal 1. kvalifikačnú skúšku, tak ho zaradíte do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy. Samostatný učiteľ je v 7. platovej triede. nespájajte rôzne kariérové stupne do jedného názvu.