2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Preplatenie dovolenky po nástupe z RD

Dobrý deň
pedagogická zamestnankyňa je zamestnaná na dobu neurčitú od 1.9.2013.
- od 10.8.2015 do 3.4.2016 bola na MD
-od 4.4.2016 do 30.4.2016 si čerpala 20 dní dovolenky
- od 1.5.2016 do 4.11.2016 bola na RD
- od 5.11.2016 do 30.6.2017 bola znovu na MD
- od 1.7.2017 do 25.8.2019 bola na RD
Dňa 26.8.2019 nastúpila do zamestnania.
V roku 2015 jej vznikol nárok na 45 dní dovolenky z ktorej si vyčerpala 8 dní . Zostatok 37 dní dovolenky z ktorej si v roku 2016 čerpala 20 dní dovolenky a tak jej ostalo 17 dní.
V roku 2016 sa jej zároveň krátila dovolenka o 2/12 čiže 45 -7,5 = 37,5 dní
V roku 2017 sa jej krátila dovolenka znovu o 2/12 čiže 45-7,5=37,5 dní
V roku 2018 jej nevznikol nárok na dovolenku.
V roku 2019 po nástupe 26.8.2019 sa jej krátila dovolenka o 4/12 čiže 45-15=30 dní
Za roky 2015,2016,2017 má zostatok dovolenky 92 dní. Z tej si do konca roku 2019 vyčerpá 6 dní dovolenky, to znamená že má 86 dní dovolenky.
Dovolenka za rok 2019 vo výške 30 dní sa jej prenesie do roku 2020.
Moja otázka: z tých 86 dní dovolenky sa jej odráta 20 dní (to sú tie 4 týždne, ktoré sa nepreplácajú) a zvyšných 66 dní dovolenky jej preplatíme vo výplate za december 2019?
Uvažujeme správne?
Ešte podotknem že si nevyčerpala viac dovolenky medzi MD a RD keďže bola namiesto nej prijatá iná pedag.zamestnankyňa a neboli financie na pokrytie dovolenky (bol by to teoreticky plat pre ďalšieho zamestnanca).

Maria Pavlikova
Preplatenie dovolenky po nástupe z RD

Ak Vaša zamestnankyňa nastúpila po materských a rodičovských dovolenkách 26. 8. 2019, nechápem prečo si do konca roku vyčerpá iba 6 dní dovolenky a prečo ju "chcete obrať" o štyri týždne dovolenky. Od 26. 8. 2019 mala plynule čerpať 92 dní dovolenky až do januára 2020, prípadne aj dovolenku z roku 2019, pretože v roku 2020 jej vznikne nárok na ďalšiu dovolenku. Zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky pre zamestnanca a Vy ste jej neurčili čerpanie dovolenky, ale umožnili ju takto napočítavať.