70 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lufka
Environmentálne výchova

Ďakujem za odpoveď, ale prosím ešte o informáciu, či už aj teraz po absolvovaní spomínaného štúdia spĺňam podmienky a môžem učiť. Nemusím teda riešiť pedagogické minimum? Environmentalna výchova ako samostatný predmet sa vyučuje na stredných školách? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa vyučuje aj na základných školách aj na stredných školách, samozrejme nie na všetkých. Ak nastúpite do školstva, od vzniku prvého pracovného pomeru Vám začne plynúť dvojročná doba na začatie štúdia na doplnenie si pedagogickej spôsobilosti v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Musíte si uvedomiť, ak sa učí 2 hodiny týždenne environmentálna výchova a plný úväzok učiteľa je 22 hodín, aký bude Váš úväzok.

Lufka
Environmentálna výchova

Ďakujem za odpoveď.

mareta
Majster odborného výcviku

Dobrý deň,chcela by som informáciu,mám skončené pedagogické štúdium -odbor majster odborného výcviku /bakalár/ a neviem sa nikde uplatniť.Uvažujem o tom,že by som chcela ísť robiť asistentku učiteľky v škôlke,prípadne učiteľku,alebo vychovávateľku.Aké vzdelanie si musím ešte doplniť,prípadne môžem sa zamestnať v škôlke,alebo v družine aj teraz a vzdelanie si postupne doplníť?Ďakujem

Maria Pavlikova
Majster odborného výcviku

Asistenta učiteľa môžete vykonávať kvalifikovane, na ostatné Vami uvádzané činnosti nie ste kvalifikovaná. Dôležité je, či ste už v školstve pracovali alebo sa jedná o prvý pracovný pomer. Doplniť vzdelanie si môžete podľa toho, čo konkrétne chcete robiť.

Mirka3006
Doplnkové pedagogické štúdium

Dobry deň. Potrebovala by som odpovede na moje otazky. Mám ukončene vysokoškolské vzdelanie 2.stupna odbor socialna praca (neucitelsky odbor) a nadväzujúce Doplňujúce pedagogické štúdium. Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD na základnej škole. Podľa môjho vzdelania mám ukončené učiteľstvo profesijných predmetov. Môžem pracovať ako vychovávateľ na ZŠ? Postačuje mi na to vzdelanie, ktoré mám, alebo mi treba ešte pedagogické minimum na strednej škole? Som na prácu vychovávateľky kvalifikovaná? Za odpoveď vopred ďakujem

Eva Poláková
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobry deň. Mam ukončené vysokoškolské vzdelanie 1 stupňa učiteľstvo náuky o spoločnosti a náboženska vychová a 2 stupeň probačna a mediačna práca, chcem sa spýtať či je pre mňa vhodne dpš ak chcem ešte jeden predmet napr. dejepis alebo geografiu , aby som mohla učiť ešte viac predmetov, alebo či potrebujem rozširujúce štúdium daného predmetu. Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium musíte absolvovať, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte nepedagogické. Ale na vyučovanie nejakého predmetu musíte následne absolvovať rozširujúce štúdium nejakého konkrétneho predmetu, pretože v súčasnosti nie ste kvalifikovaná na žiadny predmet na základnej škole.

Eva Poláková
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň. Dakujem za odpoveď.Chcem sa ešte spýtať. v ktorom odbore by som mohla absolvovať pdš. V mojom odbore pdš nie je. Prosím poradte mi.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium vo Vašom odbore nie je, pretože Váš odbor nie je odbor, ktorý sa učí na základnej alebo strednej škole. DPŠ na inej škole nemôžete absolvovať, pretože iná škola Vám nemôže dať DPŠ na odbor, ktorý ona nemá akreditovaný. V prvom rade dokončite učiteľské štúdium, ktoré ste skončili ako bakalárske a potom sa rozhodnete.

Nikola10
M.škola

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, ak mám vyštudovanu SŠ veterinárne zdravotníctvo a hygiena s maturitou Ale chcem sa venovať a zamestnat ako učiteľka v materskej škole, musím ísť na vysokú školu? Alebo na SŠ a maturovať v tomto odbore? Keďže informácie, ktoré mám, sú, že mi stačí ísť posledný rok na SŠ a maturovať v konkrétnom odbore a druhé, že musím mať VŠ.
Ako to je prosím Vás? Ďakujem..

Maria Pavlikova
M. škola

Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka materskej školy, musíte absolvovať vzdelanie zamerané na učiteľstvo v materských školách. Ak vyštudujete pomaturitné štúdium pre učiteľky materských škôl, budete kvalifikovaná na úrovni ÚSO, ak vyštudujte vysokoškolské vzdelanie pre predškolskú pedagogiku, bude Vám zohľadnené toto vzdelanie. Rozdiel je v následnom zaradení do platovej triedy,

Veronika D.
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa prosím opýtať. Tento rok končím bakalársky stupeň, odbor editorstvo a vydavateľská prax. Je možné si urobiť Doplňujúce pedagogické štúdium aj po bakalárskom stupni a s mojim odborom? Keď by som chcela učiť na základnej alebo strednej škole, aké mám prosím možnosti? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

O možnosti absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium sa informujte na vysokej škole, kde študujete. Aby ste boli kvalifkovaná učiteľka základnej školy, musíte v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. mať ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je potrebné sa zamyslieť, aký predmet by ste vyučovali na základnej škole so zameraním na odbor editorstvo a vydavateľská prax. Myslím, že žiadny.

Katrin7
DPŠ alebo opatrovateľský kurz detí

Dobrý deň, potrebujem poradiť, chcela by som pracovať v jasliach (vychovávateľka) alebo ako učiteľka na základnej škole prvý stupeň, poprípade pedagogický asistent. Mám ukončený II. vysokoškolský stupeň v odbore sociálna práca. Ak si urobím DPŠ, môžem učiť na základnej škole? Alebo aké vzdelanie si potrebujem urobiť, aby som mohla učiť na základnej škole? A ak si urobím opatrovateľský kurz, môžem byť zamestnaná v jasliach ako vychovávateľka, poprípade môžem pôsobiť ako pedagogický asistent? Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ alebo opatrovateľský kurz detí

Ak k sociálnej práci absolvujete doplňujúce pedagogické štúdium, budete kvalifikovaná učiteľka predmetu sociálna práca na strednej škole. Na základnej škole ani v materskej škole ani ako vychovávateľka alebo asistentka nebudete kvalifikovaná. V školách sa plní školský vzdelávací program a žiadny opatrovateľský kurz nemôže nahradiť kvalifikáciu. Jasle nie sú školské zariadenie, to neviem posúdiť. Na činnosť v školách musíte mať adekvátne vzdelanie, nie kurz.

katushka
kvalifikácia pre MŠ

Dobrý deň,
rada by som Vás poprosila o pomoc
- mám ukončený II. stupeň VŠ odbor sociálna práca, DPŠ (sociálna práca) a štátnicu z anglického jazyka (štátna jazyková škola)
- v minulosti som učila v ZŠ anglický jazyk na 2. stupni a mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie
- ak by som chcela učiť v MŠ stačí mi 2 ročné rozširujúce štúdium predškolská a elementárna pedagogika?
stretla som sa s informáciou že v prípade, že by som mala absolvované rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky tak môžem učiť aj v MŠ aj I. stupeň ZŠ
- bude mi platiť adaptačné vzdelávanie pre učiteľa ZŠ aj v MŠ?
- v akej platovej triede by som bola potom zaradená?
ďakujem za odpoveď

mist
Angličtina a Ekonomika

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o radu. Dcéra skončila I. stupeň na EF UMB. Pokračuje v štúdiu II. stupňa na rovnakej fakulte. Predpokladajme že ukončí toto štúdium a bude inžinierka ekonómie. Čo je potrebné aby mohla učiť na základnej a strednej škole ekonomické predmety a anglický jazyk. Uvažujeme o dvoch alternatívach:
1. Absolvovať DPŠ na UMB a urobiť si štátnu skúšku z Angličtiny
2. Absolvovať magisterské štúdium na Vysokej škole DTI odbor Učiteľstvo ekonomických predmetov a urobiť si štátnicu z angličtiny
Prosím o radu, ako sa rozhodnúť resp. bude to postačujúca kvalifikácia? Prípadne čo ďalšie je možné urobiť aby mohla učiť po skončení EF UMB.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Angličtina a ekonomika

V prvom rade si musíte uvedomiť, že na základnej škole sa neučia ekonomické predmety ani predmety, na ktoré by získala kvalifikáciu na DTI. Teda, aby bola kvalifikovaná učiteľka na základnej škole, musí vyštudovať predmet, ktorý sa na základnej škole učí. Na vyučovanie anglického jazyka je postačujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole. Ale zasa zvážte, koľko hodín sa učí angličtina na bežnej základnej škole. Na vyučovanie na stredných školách by bolo plnením kvalifikácie aj Vami uvádzané štúdium, ale aby tieto predmety učila kvalifikovane 22 hodín ? Stačí, aby učila 10 hodín kvalifikovane a čo bude učiť ostatné hodiny ? Všetko treba zvážiť pred a nie až po ukončení štúdia.

Stránky