2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
učiteľ ZŠ

Dobrý deň,

prosím o usmernenie pri zaradení do platovej triedy.
Prijali sme na zástup počas PNS na kratší úväzok učiteľa, na vyučovanie predmetu technická výchova, ktorý má ukončené VŠ II. stupňa v r. 1984 - iné - nie pedagogické. Vo 02/2009 rozšírenie pedagogickej spôsobilosti zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať všeobecnovzdelávacie/odborné predmety. Získal spôsobilosť na vyučovanie odborných poľnohospodárskych predmetov na stredných školách. V minulosti po 5. rokoch pedagogickej praxe mu pedagogická spôsobilosť bola uznaná ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky.
Pracuje ako vychovávateľ v centre voľného času od r. 2008 . V r. 2015 urobená 2. atestáciu pre kategóriu vychovávateľ.
Otázka: do akej platovej triedy má byť zaradený ako učiteľ ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ ZŠ

Podľa môjho názoru Váš učiteľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu technická výchova a preto mu nie je možné uznať ani náhradu 1. kvalifikačnej skúšky ani vykonanú druhú atestáciu a patrí mu zaradenie do 6. platovej triedy.