2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Základná škola ...
Začínajúci učiteľ MŠ

Dobrý deň. Ako správne zaradiť začínajúceho učiteľa MŠ ?
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - sociálna práca a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - predškolská a elementárna pedagogika.

Uvažujem správne? Začínajúci PT 5 a samostatný PT 6 ???

Maria Pavlikova
Začínajúci učiteľ MŠ

Váš učiteľ materskej školy má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované. Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa je nekvalifikovaný a začínajúci, čomu prislúcha 6. platová trieda. 6. platová trieda mu prislúcha aj ako kvalifikovanému (samostatnému) učiteľovi materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.