Súťaž Čitateľský oriešok 4 pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka ZŠ

Dátum: 
07.09.2017 - 30.04.2018
Adresa: 
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Kategória: 
Súťaž
Pozvať priateľov
 • Info
 • Zadanie
 • Pravidlá súťaže
 • Produkty
 • Videá
 • Finalisti
 • Ceny
 • Partneri
 • Víťazi
 • Hľadáte cesty, ako podporiť u svojich žiakov pozitívny vzťah ku knihám?
 • Radi by ste sa presvedčili, či prečítaným textom skutočne rozumejú?
 • Chcete im ponúknuť moderné a veselé príbehy zohľadňujúce ich vek?
 • Vymýšľate spôsoby, ako rozvíjať ich fantáziu?

Poďte spolu s nami lúskať príbehy a odkrývať TAJOMSTVÁ SVETA!!

Každý príbeh v sebe ukrýva tajomstvo, stačí sa ním prelúskať. Zapnite mozgové závity, pridajte trochu fantázie a ukážte nám svoju šikovnosť! Zapojte sa do súťaže Čitateľský oriešok 4 a zažite dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré na vás v príbehoch čakajú, a s ktorými sa lusknutím prsta dostanete do sveta fantázie.

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

1. KROK: ČÍTANIE a POROZUMENIE

Prelúskajte sa dvoma veselými príbehmi a nájdite v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky.

2. KROK: KREATIVITA A FANTÁZIA

Potom sa zahrajte na umelca – vymyslite postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslite ho na jeden výkres.

PREČO JE DOBRÉ PRIHLÁSIŤ SA?

 • Lebo radi čítate a kreslíte, ste tvoriví a chcete vyhrať pekné ceny.

PRÍNOS PRE ŽIAKA:

 • V úlohách si žiaci precvičia čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie.
 • Súťaž tiež rozvíja ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti musia zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného.
 • Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a pekné darčeky.

PRÍNOS PRE ŠKOLU:

 • Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž budeme promovať na najväčšom portáli pre pedagógov –www.skolskyportal.sk, kde zverejníme aj výkresy jednotlivých víťazov.
 • O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

do 6. novembra 2017 ==>> Predĺžené do 12. novembera
Záujemcovia sa do súťaže Čitateľský oriešok 4 môžu prihlásiť do 6. novembra 2017. Do tohto termínu sa škola alebo učiteľ zaregistruje do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na stránke www.skolskyportal.sk.
7. november 2017 ==>> 13. november
Učiteľ dostane na email, uvedený pri prihlásení, zadanie s úlohami pre svojich žiakov. Zadania sú samostatné pre žiakov 2. ročníka, 3. ročníka a 4. ročníka. Žiaci zo špeciálnych základných škôl riešia úlohy bez ohľadu na ročník, podľa zváženia ich učiteľa. Žiakom ich škola vytlačí alebo pošle mailom, aby si ich vytlačili doma. Od tohto momentu žiaci môžu lúskať Čitateľský oriešok – prečítajú si texty, vyplnia úlohy a nakreslia príbeh na jeden výkres A4.
do 26. januára 2018
Škola zozbiera hárky s písomnou časťou súťaže aj výkresy žiakov a zašle ich poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava. Každý hárok aj výkres musí byť na zadnej strane označený – meno žiaka, ročník, názov a adresa školy.
od 19. februára do 23. marca 2018
Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejníme na Facebooku RAABE, kde v priebehu februára a marca budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.
Apríl 2018

Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE.
 • Ocenenie verejnosti.
 • Ocenenie pre školy.
 • Ocenenie pre špeciálne školy.

Stiahnite si leták k 4. ročníku súťaže Čitateľký oriešok.

Ahoj, si pripravený prelúskať sa súťažou?

Tu si môžeš prečítať
návod, ako na to...

orech

1. TEXTOVÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Pozorne si prečítaj príbeh tak, aby si mu porozumel. Za ním nájdeš otázky súvisiace s textom, ktorými sa budeš musieť prelúskať.

Každá úloha je trochu iná – niekedy správnu odpoveď zakrúžkuješ, inokedy ju vypíšeš, občas budeš musieť aj počítať a niektoré odpovede si zistíš v encyklopédii alebo na internete.

To isté zopakuješ pri prvom aj druhom príbehu. Dva príbehy = dvakrát otázky.

Nezabudni!

Zadanie s textom aj otázkami si vytlač, doplň odpovede a na druhú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

2. VÝTVARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE

Keď sa prelúskaš textami a nájdeš v nich správne odpovede, nasleduje výtvarná časť súťaže, kde nám ukážeš svoju predstavivosť a výtvarné zručnosti.

Spomeň si na hrdinov z prvého a druhého príbehu a popremýšľaj, ako a kde by sa mohli skamarátiť.

Na výkres A4 nakresli alebo namaľuj spoločné dobrodružstvo do jedného obrázku. Postačí ti len trošku fantázie!

Nezabudni!

Obrázok nakresli alebo namaľuj na výkres formátu A4 a na zadnú stranu napíš svoje meno, ročník, názov a adresu školy.

 

Nezabudni!

 1. Kresli vždy LEN JEDEN obrázok, v ktorom spojíš dva prečítané príbehy! Neposielaj nám dve kresby!
 2. Kresli vždy len na výkres FORMÁTU A4!
 3. Svoj hárok s odpoveďami, ale aj výkres NEZABUDNI ČITATEĽNE PODPÍSAŤ – a uveď ročník, názov a adresu školy!

Do súťaže zaradíme len tých žiakov, ktorí splnia obe časti súťaže, t.j. odpovedia na otázky na oboch hárkoch a nakreslia jeden obrázok, v ktorom oba príbehy spoja.

Vyplnené úlohy a výkres odovzdáš pani učiteľke/pánovi učiteľovi najneskôr v januári.
Do 26. januára 2018 nám tvoja škola vyplnené zadanie aj výkres pošle poštou do 
RAABE.

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže s názvom „Čitateľský oriešok” (ďalej len „súťaž“ ) je odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. so sídlom Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718, IČ DPH: SK2021907492.

Organizátor vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá").

CIEĽ SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

ČAS A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
Začiatok súťaže: september 2017
Koniec súťaže: apríl 2018

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 2., 3. a 4. ročníka základných škôl, ak ich škola do súťaže prihlási prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.skolskyportal.sk najneskôr do 06. 11. 2017. Podmienkou zaradenia do súťaže je uvedenie mena a priezviska žiaka, ročník, názov a adresa školy. A tiež splnenie oboch častí súťaže, t.j. odpovedanie na otázky na oboch hárkoch a nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa oba príbehy spoja.

ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Prihlasovanie žiakov do súťaže sa končí (6. novembra 2017) 12. november 2017.
 2. Žiak po prihlásení najneskôr do (6. 11. 2017) 12. novembra 2017 dostane (7. novembra 2017) 13. novembra 2017 e-mailom na mailovú adresu školy (resp. učiteľa, ktorý žiakov prihlásil) link na stiahnutie textov na lúskanie spolu s otázkami na zodpovedanie.
 3. Vyplnené písomné úlohy a výkresy s kresbami podľa zadania za žiakov zašle škola poštou na adresu Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava najneskôr do 26. januára 2018.
 4. Odborná porota od 27. januára 2018 do 18. februára 2018 vyberie zo všetkých doručených výkresov v prvom kole 333 výkresov za každý ročník, t.j. spolu 999 výkresov).
 5. Od 19. februára do 23. marca 2018 bude týchto 999 výkresov zverejnených na Facebooku RAABE, kde prebehne hlasovanie – lajkovanie kresieb širokou verejnosťou.
 6. Hlasovanie na Facebooku RAABE končí 23. marca 2018 o 12:00 hodine. Hlasy udelené jednotlivým prácam po tomto termíne nebudú započítané do celkového poradia prác.
 7. Vyhodnotenie súťaže vo všetkých štyroch kategóriách sa uskutoční v apríli 2018.

ŠPECIÁLNE VÝHODY PRE ŠKOLU:

-      Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet žiakov, získava automaticky zľavu 50 % z bežnej ceny 6 € na nákup pracovných zošitov pre žiakov Tajomstvá sveta (po zľave 3 € / 1ks).

SPÔSOB VYHODNOTENIA SÚŤAŽE A VÝHRY:

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v apríli 2018. Organizátor vyhlási ocenených v štyroch kategóriách súťaže:

 • Ocenenie nakladateľstva RAABE.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov a zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko určí 1., 2. a 3. miesto.

 • Ocenenie verejnosti.

Individuálna cena pre žiaka. V každom ročníku bude udelené 1., 2. a 3. miesto na základe počtu lajkov udelených jednotlivým prácam v termíne, ktorý je uvedený v časti Časový priebeh súťaže, bod 6.

 • Ocenenie pre školy.  POZOR ZMENA!!!

Cena pre školy. Každá kresba zaslaná do súťaže, ktorá splnila pravidlá súťaže, bude zaradená do žrebovania. Tri školy, ktorých kresby budú vyžrebované, získajú ocenenie „Oriešok pre školu“.

 • Ocenenie pre špeciálne školy.  POZOR ZMENA!!!

Individuálna cena pre žiakov. Odborná porota zložená z profesionálnych výtvarníkov, zástupcov nakladateľstva RAABE Slovensko a odborníka z oblasti špeciálnej pedagogiky vyberie 3 práce zpomedzi všetkých, ktoré do súťaže zaslali špeciálne školy.

 • Víťazi súťaže získajú diplomy a vecné ceny.

VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže budú vylúčení žiaci, ktorí vo svojom mene zašlú cudzie dielo (výkres), dielo už skôr zverejnené, alebo sa pokúsia iným podvodným spôsobom ovplyvniť výsledok súťaže a žiaci, ktorí nesplnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie zo súťaže aj v prípade, ak nebudú splnené základné podmienky súťaže, t.j. ak žiaci zašlú nie jeden výkres, ale dva. Nepodpísané kresby aj odpovedné hárky budú tiež automaticky vylúčené zo súťaže.

PREVZATIE VÝHIER

Ocenení v jednotlivých kategóriách budú kontaktovaní organizátorom prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Zoznam výhercov bude zverejnený aj na stránke www.skolskyportal.sk. Výhry budú odovzdané organizátorom súťaže, príp. partnermi súťaže, a to buď osobne alebo poštou.

ZODPOVEDNOSŤ

Nebezpečenstvo škody na vecných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas poštovej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.

Účastníci nemôžu požadovať peňažné plnenie výmenou za výhry v súťaži a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhru je možné previesť na inú osobu len so súhlasom organizátora a na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok.

Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

Organizátor si vyhradzuje právo sporné prípady porušenia pravidiel súťaže posúdiť a prípadne vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý porušil tieto pravidlá, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

OSOBNOSTNÉ PRÁVA A OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže, prevádzkovateľovi - organizátorovi, ako je uvedený v čl.1 týchto pravidiel súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov.

Účastník súťaže súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže osobné údaje účastníka akcie zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému. Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, plné, aktuálne a pravdivé.

Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdí, že bol prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie zo strany prevádzkovateľa, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ poučuje účastníka súťaže, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníka súťaže je dobrovoľné a účastník súťaže môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese prevádzkovateľa odvolať. Účastníkovi súťaže prislúchajú všetky ostatné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v aktuálnom znení.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že v médiách a propagačných a reklamných materiáloch môžu byť zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže, bezplatne.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže sú po celý čas konania súťaže zverejnené na webovej stránke www.skolskyportal.sk. Pre prípadné otázky k súťaži je možné využiť telefónne číslo 02 / 32 66 18 82. Otázky možno zaslať aj e-mailom na adresu marketing@raabe.sk. Ako Predmet mailu je potrebné uviesť názov "Čitateľský oriešok 4".

 

V Bratislave 22. 9. 2017
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
Tel. 02 / 32 66 18 82

www.skolskyportal.sk

Tajomstva sveta

Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy

Prinášajú krátke a pútavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia pracovať s textom.

Obsahujú úlohy koncipované ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, ktoré ich pripravia na ďalšie testovania.

VĎAKA NIM MÔŽETE:

 • rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením,
 • budovať ich pozitívny vzťah ku knihám,
 • prehlbovať ich vnímanie medzipredmetových vzťahov,
 • trénovať logické myslenie žiakov,
 • naučiť žiakov hľadať súvislosti, podporiť využívanie získaných vedomostí v praxi.

Viac

 

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

HRAVÉ ČÍTANIE - METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA + CD

Publikácia pozostávajúca zo štyroch kapitol slúži ako metodická pomôcka pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. V každej zo štyroch častí metodického materiálu je spracované vybrané učivo jednotlivo pre 1. - 4. ročník ZŠ. Obsahom publikácie sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh, prostredníctvom ktorých sa žiaci naučia pracovať s rôznymi druhmi textov a typmi úloh.

Súčasťou materiálu je aj CD, ktoré obsahuje identické texty a otázky na preverenie čítania s porozumením u žiakov na 1. stupni ZŠ tak, ako sú obsiahnuté aj v publikácii. 

 

Pracovný materiál Hravé čítanie:

 • uľahčí prípravu učiteľa na výchovno-vzdelávací proces,
 • pomôže učiteľovi pripraviť žiakov na Testovanie 5 či neskoršie Testovanie 9 a PISA,
 • uľahčí nadobúdanie kompetencií primárneho vzdelávania,
 • umožní žiakom jednoduchšie získavať nové vedomosti, hľadať súvislosti a využívať získané informácie v praxi,
 • prehlbuje pozitívny vzťah dieťaťa/žiaka ku knihám,
 • rozvíja čitateľskú, matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov...

Viac

Čitateľský oriešok 3 – Slávnostné vyhodnotenie

20. apríla 2017 sa v Zichyho paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 3, spojené s odovzdávaním cien. Pozrite si reportáž, ktorá zachytáva atmosféru tohto slávnostného okamihu.

 

Habakuky – Rozprávková cena pre víťazov súťaže Čitateľský oriešok 3

Pozrite si zostrih toho najlepšieho, čo zažili víťazi 3. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok v rozprávkovej krajine Pavla Dobšinského, v čarovnej dedinke Habakuky.

 

O čítaní s porozumením v Dámskom klube na STV1

Reportáž o celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaži s názvom Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko pre žiakov 2., 3. a 4. ročníkov základnej školy. Do prvého ročníka sa prihlásilo takmer 10 000 žiakov! A tiež rozhovor v štúdiu o potrebe rozvíjať u detí čítanie s porozumením. Čo vlastne čítanie s porozumením je? Viete, ako môžu rodičia prispieť k tomu, aby deti viac čítali a aj porozumeli tomu, čo čítajú? Pozrite si Dámsky klub.

Z celkového počtu takmer 25 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. „Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kresbe prepojili dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy. Žiakom sa mnohokrát podarilo na výkrese rozohrať svoj – celkom nový príbeh, v ktorom sa ocitli postavičky z oboch prečítaných textov," povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko – vyhlasovateľa súťaže.

Postupujúce práce sa teraz budú uchádzať o hlasy vo verejnom hlasovaní na facebookovom profile RAABE. Žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia, kamaráti a všetci známi tak svojím lajkovaním môžu podporiť mladých autorov kresieb. Práce s najväčším počtom lajkov získajú hodnotné ceny.

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať až do 23. marca 2018.

Fotogalériu postupujúcich prác za 2. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 3. ročník nájdete TU. Hlasujte!

Fotogalériu postupujúcich prác za 4. ročník nájdete TU. Hlasujte!

V apríli 2018 nakladateľstvo RAABE vyhlási víťazov súťaže, a to v štyroch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE (individuálne ceny pre jednotlivcov), Ocenenie verejnosti (na základe počtu „lajkov" na Facebooku), Ocenenie pre školy a Ocenenie pre špeciálne školy. V rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé aj tretie miesto.

Všetky informácie o podmienkach a priebehu súťaže, spolu s dôležitými termínmi uzávierok nájdete na stránke: www.skolskyportal.sk v sekcii Čitateľský oriešok.

Nezabudnite! Pre školy prihlásené do súťaže stále platí 50 % zľava na nákup
pracovných zošitov Tajomstvá sveta, t.j. namiesto 6 eur
zaplatia školy len 3 eurá za kus.

50 % zľava na pracovné zošity TAJOMSTVÁ SVETA!

Tajomstva 2 Tajomstvá 3 Tajomstvá 4
2. ročník
OBJEDNAŤ
3. ročník
OBJEDNAŤ
4. ročník
OBJEDNAŤ

Ceny pre víťazov v súťaži Čitateľský oriešok 4

CENA RAABE

2. ročník / 1. miesto:

Celodenný výlet s programom pre víťaza a celú jeho triedu v Šport Hoteli na Donovaloch, tablet (RAABE), malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Cestička do školy a Cestička plná hier (LittleLane), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

2. ročník / 2. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

2. ročník / 3. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


3. ročník / 1. miesto:

Celodenný výlet s programom pre víťaza a celú jeho triedu v Šport Hoteli na Donovaloch, tablet (RAABE), 2x výučbový softvér Matematika pre 4. ročník 1. a 2. diel (LittleLane), malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

3. ročník / 2. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

3. ročník / 3. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


4. ročník / 1. miesto:

Celodenný výlet s programom pre víťaza a celú jeho triedu v Šport Hoteli na Donovaloch, tablet (RAABE), 2x výučbový softvér Matematika pre 5. ročník 1. a 2. diel (LittleLane), malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit),  knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

4. ročník / 2. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit),  knižné tituly z edície Stonožka (Ikar),  tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

4. ročník / 3. miesto:

Malý otočný glóbus, výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar),  tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


CENA VEREJNOSTI

2. ročník / 1. miesto:

Tablet (RAABE), výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Cestička do školy a Cestička plná hier (LittleLane), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

2. ročník / 2. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

2. ročník / 3. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta a Svet zvierat (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 3. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


3. ročník / 1. miesto:

Tablet (RAABE), výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Matematika pre 4. ročník 1. a 2. diel (LittleLane) , Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

3. ročník / 2. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

3. ročník / 3. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


4. ročník / 1. miesto:

Tablet (RAABE), výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Matematika pre 5. ročník 1. a 2. diel (LittleLane), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

4. ročník / 2. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).

4. ročník / 3. miesto:

Výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), zdravotná podložka na sedenie (Dynasit), Atlas sveta (Kúzelné čítanie – Albi), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku (Expol Pedagogika).


OCENENIE PRE ŠKOLY

1. miesto:

Interaktívna tabuľa s projektorom a inštaláciou (RAABE), vybavenie jednej učebne zdravotnými podložkami na sedenie (Dynasit), 1x prenosná interaktívna jednotka 3D Touch (Interaktívna trieda), výučbový program Slovenský jazyk pre 2., 3. a 4. ročník, 10x Zvieracie zvláštnosti, Môj prvý slovník SJ a Prvý školský slovník AJ, 3x sada nástenných tabúľ (Stiefel Eurocart), systém na monitorovanie práce žiakov s počítačmi a tabletmi a akreditované vzdelávanie (LittleLane), 1x víkendový pobyt v Hoteli Plejsy pre 2 osoby na 2 noci (Hotel Plejsy), knižné tituly (Ikar), Svet zvierat (Kúzelné čítanie – Albi), tituly z nakladateľstva RAABE: metodický materiál Hravé čítanie, pracovný zošit Bystrá makovička, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, pracovný zošit – Testovanie 9 SLJ a MAT, pracovné zošity Biológia pre 5.-9. ročník ZŠ, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní (Expol Pedagogika).

2. miesto:

Vybavenie jednej učebne zdravotnými podložkami na sedenie ( Dynasit), 2x sada výučbových programov Vlastiveda, program Testy a cvičenia Vlastiveda, 10x Zvieracie zvláštnosti, Môj prvý slovník SJ a Prvý školský slovník AJ (Stiefel Eurocart), 1x výučbový program pre informatiku, matematiku, fyziku a 3D tlač (Littlelane), knižné tituly (Ikar), Svet zvierat (Kúzelné čítanie – Albi), 1x víkendový pobyt v Hoteli Plejsy pre 2 osoby na 2 noci (Hotel Plejsy), tituly z nakladateľstva RAABE: metodický materiál Hravé čítanie, pracovný zošit Bystrá makovička, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, pracovný zošit – Testovanie 9 SLJ a MAT, pracovné zošity Fyzika pre 6.-9. ročník ZŠ, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní (Expol Pedagogika).

3. miesto:

Vybavenie jednej učebne zdravotnými podložkami na sedenie (Dynasit), 2x sada výučbových programov Vlastiveda, program Testy a cvičenia Vlastiveda, 10x Zvieracie zvláštnosti, Môj prvý slovník SJ a Prvý školský slovník AJ (Stiefel Eurocart), 1x výučbový softvér Cestička do školy a Cestička plná hier (LittleLane), knižné tituly (Ikar), Svet zvierat (Kúzelné čítanie – Albi), 1x víkendový pobyt v Hoteli Plejsy pre 2 osoby na 2 noci (Hotel Plejsy), tituly z nakladateľstva RAABE: metodický materiál Hravé čítanie, pracovný zošit Bystrá makovička, učebný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti Daj si čas I., pracovný zošit Testovanie 5 – SLJ a MAT, pracovný zošit Testovanie 9 – SLJ a MAT, Jazyková literatúra PONS/LIBRE, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní (Expol Pedagogika).


OCENENIE PRE ŠPECIÁLNE ŠKOLY

1. miesto:

Tablet (RAABE), podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Slovenčina a on-line hra (LittleLane), didakticko-výtvarný materiál, pravítko s kalkulačkou (Stiefel Eurocart), 1x zvuková hra: Hádaj dopravný prostriedok, 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 2.,3. a 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, tituly z vydavateľstva Expol Pedagogika: sada Šlabikárov pre 1.-5. ročník ŠZŠ, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní, Moje učenie – učebný materiál pre deti s autizmom.

2. miesto:

Tablet (RAABE), podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Slovenčina a on-line hra (LittleLane), didakticko-výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), 1x zvuková hra: Hádaj dopravný prostriedok, 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 2.,3. a 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, tituly z vydavateľstva Expol Pedagogika: sada Šlabikár pre 1.-5. ročník ŠZŠ, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní.

3. miesto:

Tablet (RAABE), podložka na sedenie (Dynasit), 2x výučbový softvér Slovenčina a on-line hra (LittleLane), didakticko-výtvarný materiál (Stiefel Eurocart), 1x zvuková hra: Hádaj dopravný prostriedok, 1x bingo a pexeso v jednom, 1x drevené domino (Kidmania), knižné tituly z edície Stonožka (Ikar), tituly z nakladateľstva RAABE: pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 2.,3. a 4. ročník ZŠ, pracovný zošit Bystrá makovička, tituly z vydavateľstva Expol Pedagogika: sada Šlabikárov pre 1.-5. ročník ŠZŠ, Čítanie o Slovensku, Zborník slovenských piesní.

Ocenenie nakladateľstva RAABEindividuálne ceny pre žiakov

2. ročník

1. miesto
Lianka Filičková
ZŠ s MŠ
Šarišské Jastrabie 270
2. miesto
Matúš Filáček
Základná škola
Trenčianske Jastrabie 115
3. miesto
Alžbetka Sopková
ZŠ s MŠ Zalužice
Zalužice 450
Komentár výtvarníkov:
Síce menšie postavičky, ale uznali sme, že dieťa to malo dobre premyslené, všetko krásne poprepájalo, farebne aj kompozične, je to doslova "spievajúci" výkres, a čo nás vždy poteší, je použitie štetca, táto detská maľba je skrátka nádherná.
Komentár výtvarníkov:
Milučké dielko, veľmi odvážne prevedenie a krásne dejové línie po celej ploche výkresu, tiež precíznosť, trpezlivosť pri kreslení je evidentná.
Komentár výtvarníkov:
Tu je úžasne vyjadrený strom, veselá detská farebnosť, možno mohli byť väčšie postavičky a trošku striedma kompozícia, na dielko sa však veľmi dobre pozerá.

3. ročník

1. miesto
Adam Rešetár
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
2. miesto
Michaela Korchaňová
ZŠ s MŠ
Horné Otrokovce 137
3. miesto
Magdaléna Škriabová
Základná škola
Krosnianska 4
Košice
Komentár výtvarníkov:
Tak toto je krásny farebne jemný výbuch, pekne skombinované techniky, tiež sa tu na každom kúsku obrázka veľa deje. Nezvyklá farebnosť, ale o to zaujímavejší výsledok.
Komentár výtvarníkov:
Tu sú veľmi pekne rozhodené farby, celé to pôsobí veselo, mierumilovne (bez čiernych kontúr ako je u veľa výkresov, nie vždy je to dobrá voľba), tiež trpezlivá práca dieťaťa, pohralo sa s pastelkami na celej ploche.
Komentár výtvarníkov:
Maľované vždy radi vidíme aj oceníme, milé vtáčiky, pekná kompozícia aj spolu s loďkou a kopcami.

4. ročník

1. miesto
Kristína Kulíšková
Základná škola
Trenčianske Jastrabie 115
2. miesto
Lujza Nikmon
Základná škola
Podzáhradná 51
Bratislava
3. miesto
Karin Kuricová
ZŠ s MŠ
Stará Bystrica 680
Komentár výtvarníkov:
Aj tu sa veľa deje, aj tu sa použili štetce, pridala sa radosť a dielko krásne hrá farbami aj postavami, ktoré prežívajú svoj príbeh.
Komentár výtvarníkov:
Aj keď čierna je smutná, ale tu popiera všetky svoje zákonitosti, dodáva obrázku pekný kontrastný šmrnc, dokonca miestami je to až vtipné. Nádherný šašo s princeznou aj pásikavým koníkom, naozaj cválajú po nočnej oblohe.
Komentár výtvarníkov:
Dospeláckejšie poňaté postavy, oči sú tu veľmi pekne nakreslené, výrazy tváričiek tiež hovoria samy za seba, pozadie pôsobí trocha omaľovánkovo, čo je škoda (preto obrázok nie je na prvom ani druhom mieste), je to pekné, výrazné dielko.

Výtvarné práce žiakov v rámci 4. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok opäť hodnotili profesionálni výtvarníci – Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.

Ocenenie verejnostina základe počtu „lajkov“ na Facebooku

2. ročník

1. miesto
Marianna Kovaľová
Základná škola
Karpatská 803/11
Svidník
2. miesto
Lilianka Buková
ZŠ s MŠ
Školská
Teplička nad Váhom
3. miesto
Jasmína Makulová
Základná škola
Malčice

3. ročník

1. miesto
Peter Šoltis
ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270
2. miesto
Bibiana Bottová
Základná škola
Koperníkova 24
Hlohovec
3. miesto
Klaudia Lisyová
ZŠ s MŠ
Osloboditeľov 204
Kamenica nad Cirochou

4. ročník

1. miesto
Sárka Lehocká
Základná škola
Konštantínova 1751/64
Stropkov
2. miesto
Nina Parišová
ZŠ P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavova 822/B
Trstená
3. miesto
Patrik Passia
Základná škola
Družstevná 222
Kurima

Definitívne poradie výtvarných prác žiakov je zostavené na základe počtu lajkov na Facebooku RAABE ku dňu 23. 3. 2018 o 12:00:00 hodine.
Hlasy udelené prácam po tomto termíne neboli (v súlade s pravidlami súťaže) započítané do celkového súčtu hlasov.

 

Ocenenie pre školy

  Škola Mesto
1. Základná škola, Spojová 14 Banská Bystrica
2. Základná škola, ul. L. Novomeského 11 Trenčín
3. Základná škola, Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto

 

Ocenenie pre špeciálne školy

1. miesto
Jana Grešková
ZŠ s MŠ – 1. špeciálna trieda
Bzovík 136
Bzovík
2. miesto
Fabián Žiga
Špeciálna základná škola
Slnečná 421
Spišský Štiavnik
3. miesto
Katarína Sedmáková
Špeciálna základná škola
Slnečná 421
Spišský Štiavnik
Komentár poroty:
Zaujala s milou postavou vĺčika, ktorý je na obrázku dominantný, ale nijako neberie miesto pre ostatné udalosti na ploche výkresu, celé je to precízne namaľované a ide z toho radosť.
Komentár poroty:
Výrazné postavičky, každá má svoj charakter, výraz, úžasné tancujúce domčeky sa tam týčia tak trocha ako farebné pastelky, príjemný zmysel pre poriadok na celej ploche.
Komentár poroty:
Síce veľmi detsky pôsobiaca kresba, ale veľmi trpezlivé dieťa, dalo si záležať na detailoch, samozrejme podľa svojich možností a dielko pôsobí takisto milo a radostne.

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.
Víťazom srdečne gratulujeme!

GENERÁLNI PARTNERI:

Stiefel Eurocart Dynasit LittleLane

Hlavní partneri

Hotel Plejsy

PARTNERI:

Hotel Plejsy Hotel Plejsy ZVKS
Kúzelné čítanie Interaktívna trieda Kaffčo
Expol Pedagogika BIOFARMA

MEDIÁLNI PARTNERI:

Hotel Plejsy ZVKS skolsky portál