Všetky články

12695
09.09.2009

420/2008 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. októbra 2008
o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v
...

viac
12694
09.09.2009

412/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. augusta 2007
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti

viac
12693
09.09.2009

238/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. marca 2004
o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov...

viac
12692
09.09.2009

104/2003 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. marca 2003
o Akreditačnej komisii

viac
12691
09.09.2009

321/1991 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 1991,
ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových
práv dobrovoľným...

viac
12690
08.09.2009

306/2008 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 23. júla 2008
o materskej škole
Zmena: 308/2009 Z. z.

viac
12689
08.09.2009

306/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 15. júla 2009

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti,...

viac
12688
08.09.2009

282/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 24. júna 2009

o stredných školách

viac

Stránky