Všetky články

12899
26.11.2009

Známa opera La Traviata talianskeho skladateľa Giuseppe Verdiho je prvou v rámci projektu s názvom Palace Classics spoločnosti Palace Cinemas, ktorý ako prvý prináša na...

viac
12898
26.11.2009

Agentúra Ministerstva školstva (MŠ) SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila nové výzvy na podporu aplikovaného výskumu v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Informoval o...

viac
12897
25.11.2009

Vstúpenie zákona č. 317/2009 Z. z. do platnosti spustilo vlnu neistoty a ohlasov v radoch pedagogických a odborných zamestnancov. Dôvodom sú obavy zo zníženia miezd vplyvom...

viac
12896
25.11.2009

Pedagogickí a odborní zamestnanci nás zaplavujú otázkami, za aké vzdelávanie môžu už teraz získať kredity a ako je to s uznávaním I. alebo II. kvalifikačnej skúšky za I. alebo...

viac
12895
25.11.2009

Za experimenty v medicíne, ekologické výskumy, objavy v technických odboroch či skúmanie baktérií ocenili dnes 11 mladých vedcov a vysokoškolákov zo Slovenska prestížnou...

viac
12894
25.11.2009

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov, ktoré zakotvil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, by malo byť doplnené aj o povinnú pedagogickú prax. Novelou platnej...

viac
12893
25.11.2009

Jediný automat na čerstvé mlieko, ktorý je iba pár týždňov nainštalovaný v areáli Strednej poľnohospodárskej školy (SPŠ) v Trnave, vydá zákazníkom za jeden deň viac ako 800...

viac
12892
24.11.2009

323/2009 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2009
o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných...

viac

Stránky