Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb
Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia
Augustová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia
Júlová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda
Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra

Stránky