Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z Človek a svet práce
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z Jazyk a komunikácia
Augustová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Jazyk a komunikácia
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.
Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.
Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami

Stránky