Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.
Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.
Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.
Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Stránky