01.06.2023

Prinášame posledné témy bezplatných online webinárov pre učiteľov aj rodičov pred letnými prázdninami. Vyberte si z tém: čítanie s porozumením, dyskalkúlia, interné smernice,...

08.06.2023

Na Slovensku chýba regionálna prognóza počtu žiakov a učiteľov, čo limituje odhady potrebných miest pre žiakov ako aj odhady počtu chýbajúcich učiteľov. Inštitút vzdelávacej...

08.06.2023

Aj napriek rastúcemu trendu navštevuje predprimárne vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s priemerom krajín OECD menší podiel detí. MŠVVaŠ SR zverejnilo analýzu, v ktorej...

07.06.2023

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu.