18.01.2022

Podpora pedagogických a odborných zamestnancov v školstve v prístupe k šikane, posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy, aj opatrenia v oblasti...

18.01.2022

Z rozhodnutia ministra ďalej vyplýva, že pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona.

18.01.2022

Ak by sa infekčnejší variant rozšíril v triedach, spôsobilo by to ďalšie prerušenie výučby. Deti môže podľa odborníkov ochrániť očkovanie.

17.01.2022

Vzdelávací systém má ustúpiť od memorovania a väčší dôraz klásť na kritické myslenie či digitálne zručnosti. Grohling začína veľkú reformu.