2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mullerova
zaradenie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň,
do pracovného pomeru príjímame učiteľa ZUŚ lit.-dramatického odboru. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore divadelné umenie na Vysokej škole múzických umení v Bratislava a doplňujúce pedagogické štúdium za merané na Pedagogiku umeleckého odboru: divadelné umenie. Absolvoval adaptačné. Chcela by som vedieť, či spľňa kvalifikačné predpoklady podľa 473/2009 časť 10.Abod.2., a teda , či môže byť aj zaradený do 10.platovej triedy.

Ďakujem s pozdravom

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov ZUŠ sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť X. Pre učiteľov literárno-dramatického odboru pod písm. A v bode 9 a 10. Nemyslím si, že vzdelanie, ktoré uvádzate a ktoré je uvedené v bode 2 citovanej časti vyhlášky je totožné a malo by byť plnením kvalifikačných predpokladov Vašej učiteľky. Toto je iba môj názor, skúste sa obrátiť na MŠVVaŠ SR.