V testovaní PISA zaostali slovenskí žiaci za priemerom krajín OECD

07.12.2016
Vzdelávanie a výchova

Výsledky slovenských žiakov v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti sú významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Testovanie sa na Slovensku uskutočnilo v apríli 2015 na 292 školách. Celkovo bolo testovaných 6350 15-ročných žiakov na základných školách, gymnáziách alebo stredných odborných školách.

„Vo všetkých oblastiach sledujeme trend znižovania výkonov našich žiakov. V porovnaní s výsledkami PISA 2012 však tento pokles nie je štatisticky významný,“ uvádza ministerstvo školstva na svojej webovej stránke. Slovenskí žiaci dosiahli v prírodovednej gramotnosti výkon na úrovni 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 493 bodov. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Izrael, Malta a Grécko. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR tri krajiny - Čile, Turecko a Mexiko. „V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 10 bodov nižší oproti roku 2012, čo nepredstavuje významný rozdiel,“ dodáva rezort školstva. V porovnaní s cyklom v roku 2006, keď bola hlavnou doménou prírodovedná gramotnosť, je to však významný pokles výkonu žiakov o 28 bodov.

matematickej gramotnosti dosiahli slovenskí žiaci výkon na úrovni 475 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 490 bodov. Výkon porovnateľný so Slovenskom dosiahli Malta, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR štyri krajiny - Grécko, Čile, Turecko a Mexiko. „V porovnaní s rokom 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou, priemerný výkon našich žiakov klesol o šesť bodov, čo nepredstavuje významné zníženie výkonu,“ ozrejmuje rezort školstva.

V čitateľskej gramotnosti zas dosiahli naši žiaci 453 bodov, priemer krajín OECD bol 493 bodov. Podobný výkon ako Slovensko mali krajiny ako Čile a Malta. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Turecko a Mexiko. „Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2015 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Oproti roku 2012 sa priemerný výkon našich žiakov znížil o 10 bodov, čo nepredstavuje významnú zmenu,“ uvádza ministerstvo.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na štúdii PISA v roku 2003. Hlavnou sledovanou oblasťou posledného cyklu PISA 2015 bola prírodovedná gramotnosť.

Pozrieť si tiež môžete dokument PISA 2015 – Results in Focus v originálnom znení z webovej stránky OECD: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

Prehľadnú tabuľku s výsledkami štúdie PISA 2015 zverejnilo aj MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke: http://www.minedu.sk/data/att/10797.pdf

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk/oecd.org/minedu.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte