Svetová značka jazykových učebníc a slovníkov PONS konečne aj na Slovensku

21.02.2017
Vzdelávanie a výchova

Odteraz sa tak už aj na Slovensku môžu veční začiatočníci či zaneprázdnení workoholici zlepšovať v cudzích jazykoch – a to ako klasickou formou, tak aj celkom novým prístupom k učeniu sa cudzích jazykov, tzv. vizuálnou metódou.

„Tradičná gramaticko-prekladová metóda vyučovania cudzích jazykov predstavuje prístup k vyučovaniu cudzích jazykov, kde materinský jazyk zohráva dôležitú úlohu. Osvojené pojmy v materinskom jazyku slúžia ako pomôcka k vytváraniu nových pojmov = prekladov v cudzom jazyku. Moderné prístupy vo vyučovaní cudzích jazykov však dokazujú, že oveľa efektívnejšie sa učí cudzí jazyk tak, ako sa ho učia deti, to znamená osvojením pojmov od začiatku v cieľovom jazyku," vysvetľuje klasický spôsob učenia sa cudzieho jazyka Mgr. Elena Kováčiková, PhD. z Pedagogickej Fakulty, UKF v Nitre.

Prečo vizuálne? Pretože raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť
Podľa jej slov sa aj preto „v súčasnosti preferuje tzv. multi-senzoriálny prístup učenia sa cudzích jazykov, ktorý zapája do učenia viac zmyslov. Čím viac zmyslov je do učenia zapojených, tým je pamäťová stopa nových pojmov silnejšia a trvácnejšia. Spájanie obrázkov so slovom v písanej a v hovorenej forme ozrejmí význam slova v cudzom jazyku aj bez nutnosti explicitného prekladu do materinského jazyka. To je princíp vizuálneho učenia. Vizuálnym učením si vytvárame pamäťové stopy na slová a frázy okamžite v cieľovom jazyku. Nie nadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Správne vybraté obrázky dokážu nahradiť zdĺhavé vysvetľovanie, prípadne doslovný preklad v materinskom jazyku," hovorí Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

PONS v Nemecku a na Slovensku
PONS – popredné nemecké jazykové nakladateľstvo s viac ako 40-ročnou históriou vydáva slovníky a jazykové študijné materiály určené pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk. Ako dcérska spoločnosť Klett, ktorá je jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe, ponúka širokú škálu produktov vo viac ako 20 jazykoch.
„Vďaka nášmu medzinárodnému prepojeniu cez skupinu Klett sme sa na Slovensko v prvej vlne rozhodli priniesť učebnice a slovníky v angličtine a v nemčine, ktoré patria u nás k najčastejšie vyhľadávaným cudzím jazykom," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko. „Vizuálne učenie je určené pre všetkých, ktorí si potrebujú „oprášiť" znalosti a vedomosti v cudzom jazyku, ako aj pre tých, ktorí s cudzím jazykom iba začínajú. Obrázky s pojmami a frázami v cudzom jazyku, ktoré sú obohatené aj o správnu výslovnosť, ako aj ďalšie upevňovanie týchto pojmov v cvičeniach, ktoré vychádzajú z reálneho kontextu každodenných komunikačných situácií sú základom na správne prekonanie jazykovej bariéry a „naštartovanie" používania cudzieho jazyka hneď od základov," povedala.
kurzVlajkovou loďou na slovenskom trhu bude učebnica vizuálneho jazykového kurzu s príznačným názvom: Naočte sa hovoriť po anglicky, ktorú v ponuke RAABE doplní obrázkový anglicko-slovenský a súčasne slovensko-anglický slovník. „Keďže ale chceme aj na Slovensko preniesť benefit výučby cudzích jazykov prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, ako je to v zahraničných krajinách, kde PONS pôsobí, našu ponuku rozšírime aj o tzv. krabičky na slovíčka. Ide o praktické 100-kusové balenie obrázkových kartičiek s najčastejšie používanými slovíčkami počas každodenného života, ktoré si každý môže so sebou vziať do kabelky, do vrecka, do čakárne k lekárovi, alebo do autobusu. Predstavujú ukážku, ako sa rýchlo a efektívne učiť cudzí jazyk. Ich ponuku budeme samozrejme postupne rozširovať o stále nové a nové tematické oblasti," povedala Mgr. Mira Schrimpelová.

Vizuálny jazykový kurz pozostáva z 20 lekcií, ktoré spoločne ponúkajú spoľahlivý štart do anglického jazyka. Hravou formou vizuálne aj prostredníctvom počúvania priloženého CD uvádzajú slovnú zásobu. Prinášajú systematické vysvetlenie gramatiky, komunikácie alebo slovnej zásoby a rôznorodé cvičenia na ich utvrdenie.slovnik

 

Slovník obsahuje až 1 500 najpoužívanejších slovíčok, ktoré sú prehľadne usporiadané do deviatich tematických okruhov každodenného života. Okrem výlučného priradenia slovo-obrázok obsahuje každý výraz aj vety používané v najčastejších situáciách. Pri každom slovíčku je uvedený aj fonetický prepis a vysvetlené sú aj fonetické symboly. Na konci slovníka je anglický, ako aj slovenský register.

 

krabicka

krabicka 2

krabicka3

Prvé tri na Slovensku vydané tzv. krabičky na slovíčka obsahujú vždy 100 farebných kartičiek s tematicky zoradenou slovnou zásobou – JEDLO a NÁPOJE, DOM a ĽUDIA, NA CESTE a V MESTE. Na každej strane kartičky sa nachádza obrázok spolu s anglickým výrazom. Na druhej strane kartičky nájdete jeho slovenský preklad. Pri každom slove samozrejme nechýba ani fonetický prepis, ktorý pomáha pri učení sa správnej výslovnosti. Každá krabička obsahuje aj krátky návod spolu s tipmi, ako sa efektívnejšie učiť nové slovíčka.

Po beletrii aj slovníky a učebnice
Po cudzojazyčnej beletrii v podobe takmer 200 rôznych titulov v piatich svetových jazykoch, ktorú RAABE prinieslo na slovenský trh v roku 2016, sa tak ponuka nakladateľstva rozšírila aj o jazykové učebnice a slovníky. „Rozšírenie ponuky o produkty PONS je plne v súlade s našou dlhodobou stratégiou – prinášať vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu aj na Slovensko kvalitné učebné materiály a pomôcky. Ak si k tomu pridáme údaje z ostatného prieskumu Eurobarometer, podľa ktorého napríklad podiel respondentov ovládajúcich na Slovensku aspoň jeden cudzí jazyk výrazne klesol, považujeme za našu povinnosť priniesť sem všetky dostupné formy, ako podporiť výučbu cudzích jazykov u nás. Veríme, že vizuálne učenie si aj na Slovensku nájde dostatok svojich priaznivcov," povedala o novej značke PONS Mira Schrimpelová.

Dodajme, že ponuka PONS v RAABE sa bude postupne rozširovať, v najbližších mesiacoch budú po angličtine k dispozícii aj učebnice a slovníky na výučbu nemčiny.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte