ŠPÚ bude garantom overovania slovensko-čínskeho štúdia

16.02.2017
Vzdelávanie a výchova

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča Alena Paulová podpísali dohodu o spolupráci a garancii experimentálneho overovania. Súčasťou dohody je overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru, ako aj učebných osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.
Hajduk uvádza, že budú overovať stanovené ciele výskumu a výskumné hypotézy, aplikovať formy a metódy overovania v rámci výskumnej vzorky a pravidelne a priebežne vyhodnocovať experimentálne overovanie za každý školský rok najneskôr jeden mesiac po skončení školského roka. Zároveň budú aj predkladať tieto materiály ministerstvu školstva. Štátny pedagogický ústav bude tiež nápomocný pri schvaľovaní učebníc v čínskom jazyku pre matematiku, fyziku, biológiu, chémiu a čínsky jazyk pre prvý a druhý ročník gymnázia. Bilingválne slovensko-čínske štúdium na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici bude používať klasické slovenské učebnice platné pre gymnáziá, preložené do čínskeho jazyka.
Banskobystrické Gymnázium Mikuláša Kováča tento školský rok otvorilo prvú triedu experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia. Do lavíc prvého ročníka si sadlo 30 žiakov. Po ukončení štúdia budú písať aj hovoriť takzvanou mandarínskou čínštinou.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte