Nech žijú zaujímavé hodiny!

18.04.2017
Vzdelávanie a výchova

Máte nápad, ako skrášliť školu alebo spraviť vyučovanie zábavnejším? Raiffeisen bank dá tým najzaujímavejším 1000 eur.

Albert Einstein kedysi povedal, že najväčším umením učiteľa je prebudiť v žiakoch radosť z učenia sa a tvorivosti. Vážime si prácu učiteľov, pretože v živote každého z nás sa určite našiel aspoň jeden, ktorý ho do značnej miery posunul vpred.

V Raiffeisen bank si myslíme, že takíto učitelia a školy, v ktorých pracujú, si zaslúžia povzbudiť vo svojom úsilí. V rámci nášho projektu Gesto pre mesto sme sa preto rozhodli podporiť nápady, ktoré žiakom prinesú lepšie vyučovanie nielen v laviciach, ale aj mimo nich.

Vaša škola tak môže za dobrý nápad získať 1 000 eur od Raiffeisen bank, ktoré budete môcť použiť na:

  • aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania predmetu,
  • jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovania,
  • obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
  • materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.

Aj keď hovoríme hlavne o školách, vieme, že človek sa neučí iba tam. O finančný príspevok sa preto môžu uchádzať nielen základné a stredné školy, ale aj škôlky, mimovládne neziskové organizácie či mestá a obce. Zapojiť sa môžu tiež verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Aby deti mali školu radšej, netreba čakať len na veľké zmeny „zhora”. Často stačí podporiť nápady ktoré, vznikajú v hlavách ľudí, ktorí sa im venujú každý deň. Ak máte taký aj vy, neváhajte a prihláste ho na www.gestopremesto.sk do 15. mája. 2017.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte