Mladý záchranár ako nový voliteľný predmet

26.10.2010
Vzdelávanie a výchova

Ak porovnáme súčasnú školu a prostredie, v ktorom sa žiaci pohybujú a žijú, so školou a s prostredím spred desiatich či pätnástich rokov, zistíme, že existuje celý rad nových rizík a nástrah, s ktorými sme sa my ani žiaci predtým nestretávali. Dozviete sa, aké sú ciele nového predmetu „Mladý záchranár“ a čo všetko predmet rozvíja.

Nárast priamych rizík je evidentný a neustály, ale naše deti ohrozujú aj ďalšie nástrahy, ako napríklad drogy, filmy či počítačové hry. Preventívno-bezpečnostný voliteľný predmet „Mladý záchranár“ je určený pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy.

Voliteľný predmet Mladý záchranár:
- je zameraný na riešenie aplikačných kognitívnych a praktických úloh v problematike prevencie a ochrany zdravia v priereze všetkých predmetov základnej školy v ISCED 2, ale aj pri mimoškolských aktivitách,
- vychádza z prieniku reálnych preventívno-bezpečnostných životných situácií do edukačného procesu,
- je devízou do budúcnosti: „Raz, keď deti vyrastú, isto si spomenú na tých pár hodín v škole a budú vedieť pomôcť pri nehode či zranení.“

Nadobudnuté vedomosti, zručnosti, osvojené postoje k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci nielen v krízových situáciách budú deti sprevádzať po celý ich život a vďaka učiteľom a predmetu „Mladý záchranár“ deti budú vedieť predchádzať zbytočným úrazom a zachraňovať zdravie a ľudské životy – takto budú robiť svet bezpečnejším.

Zameranie preventívno-bezpečnostného voliteľného predmetu „Mladý záchranár“ rieši a posilňuje prevenciu pred negatívnymi javmi, ale aj kompetencie funkčnej gramotnosti, vymedzené jedným jej typom – zameranie na ochranu a záchranu človeka pokrýva bezpečnostná gramotnosť.

Takto koncipovaný voliteľný predmet kvalitatívne prispieva k dosahovaniu lepších výsledkov v prevencii, no v neposlednom aj k ochrane a záchrane toho najcennejšieho – ľudského života – a zároveň pripravuje žiakov na občiansky a profesijný život.

Súčasťou predmetu „Mladý záchranár“ je praktické cvičenie – evakuácia školy a žiakov. TU nájdete jej praktickú vzorovú ukážku. Vybrané z publikácie Školské vzdelávacie programy,

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte