Bezplatné školenie v Bratislave s pracovným zošitom „Škôlkar“ pre učiteľky a riaditeľky materských škôl.

596/2003