Potravinové alergie a intolerancie

Nežiaduce reakcie na potraviny, okrem tých, ktoré sú považované za toxické, sú spôsobené u konkrétnej osoby neznášanlivosťou voči potravinám, ktoré sú bežne tolerované. Neznášanlivosť je odvodená od imunologického mechanizmu a označuje sa ako potravinová alergia, non-imunologická forma sa nazýva potravinová neznášanlivosť.

wheat-995055_1280.png

Veľmi dôležité je, aby ľudia trpiaci potravinovou alergiou boli dostatočne informovaní o zložení potraviny a aby si mohli spoľahlivo potraviny vyberať. Preto by mali byť alergény v produktoch zreteľne a správne označené. Toto označenie musí byť zároveň dostatočne kontrolované, pretože akýkoľvek omyl alebo zanedbanie môže spôsobiť vážne ohrozenie zdravia konzumenta.

Alergie na potraviny vyvolávajú najmä bielkoviny alebo spojenie bielkovín so sacharidmi. Alergia postihuje citlivých jedincov, ktorí reagujú na tieto bielkoviny prehnanou reakciou imunitného systému. Proti nim si organizmus vyprodukuje nadmerné množstvo protilátok, čo vyvolá vznik alergickej reakcie. Alergická reakcia na potraviny sa väčšinou prejaví v rozmedzí niekoľkých minút až hodín po požití potraviny. Frekvencia a rôznorodosť symptómov sa môže líšiť. Stredne alergický človek môže len kýchať, ale napríklad veľmi alergický človek môže byť ohrozený na živote. 

Alergické reakcie sa môžu prejaviť v akomkoľvek veku, najväčšiu pozornosť však treba sústrediť na deti, u ktorých sa prvé príznaky alergie objavujú už v prvých rokoch života. Výskyt potravinovej alergie neustále stúpa. Je spôsobený kvalitou životného štýlu, ale aj dedičnosťou a okolitým prostredím.

Potravinové intolerancie sú spôsobené hlavne enzymatickými defektami v tráviacom systéme, ako je to napr. pri neznášanlivosti laktózy, ale môžu tiež vyplývať z farmakologických účinkov, tzv. vazoaktívnych amínov prítomných v potravinách (napr. histamín). Prevencia a liečba je založená na vylúčení potraviny.


 

 

Ak vás zaujíma viac o rozdieloch medzi alergiami a intoleranciami, o možnostiach a špecifickom zaobchádzaní s deťmi, ktoré trpia týmito nežiaducimi reakciami, dočítať sa o tom môžete v publikácii Školská jedáleň.