Normatív vybavenia zariadenia školského stravovania stolovým riadom

Podľa § 10 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zriaďovateľ zabezpečuje prevádzku zariadenia školského po stránke materiálno-technickej, konkrétne:

  • stolovým riadom,
  • pracovnými ochrannými prostriedkami podľa profesií,
  • počítačovou technikou.

cup-1652839_1920-2.jpg

Vybavenie školskej jedálne je obrazom starostlivosti a zodpovednosti za stravníkov školskej jedálne. Ich nedostatok môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detí a žiakov, ktorí sa v školskej jedálni stravujú. Odporúčané minimálne požiadavky na vybavenie školskej jedálne stolovým riadom podľa profesijných kategórií je súčasťou § 10 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Pri zabezpečení vybavenia zariadenia školského stravovania stolovým inventárom sú využívané všetky dostupné tovary z maloobchodnej siete, prípadne možno využiť priame dodávky od výrobcov predovšetkým pri veľkokapacitných zariadeniach.

Pri nákupe stolového riadu sa treba zamerať na:

  • počet stravníkov a charakter prevádzky,
  • diferenciáciu podľa vekových kategórií stravníkov,
  • kvalitu ponúkaného tovaru,
  • kúpu výhradne nerezových, nie hliníkových príborov,
  • preferovanie bieleho porcelánu, ktorý je možné z praktického hľadiska vždy doplniť, oproti ozdobnému keramickému,
  • všeobecné kritérium rozbitnosti a následnej nahraditeľnosti.

Stolový riad treba skladovať v skladových priestoroch, ktoré sú určené na tieto účely. Je nutné tvoriť minimálne zásoby vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nakúpiť riad nie je problém. Avšak do úvahy berte aj to, že vo zvýšených skladových zásobách sú „umŕtvené“ finančné prostriedky.


 

 

O ďalších tipoch, ako skladovať riad alebo čo robiť, ak je nedostatok financií na nákup stolového riadu, sa dočítate v publikácii Školská jedáleň. Tiež si môžete overiť presne normy vybavenia stolovým riadom a mnoho iného.