Možnosti školského stravovania vo výžive detí

Optimálne a zdravo stravovať svoje dieťa chce väčšina rodičov. Výchovou formujeme nie len osobnosť dieťaťa, ale aj jeho životný štýl a postoj k jedlu. Preto je nutné fixovať správne hygienické a výživové návyky už od útleho detstva.

vegetables-791892_1920.jpg

Výživa detí má svoje špecifiká. Nie je to len menšia porcia dospelého človeka. Vyplýva to z faktu, že organizmus dieťaťa sa vyvíja fyzicky aj psychicky. Na tento búrlivý vývoj potrebuje mať k dispozícii kvalitné stavebné látky a primeranú energiu.

Jedným z najrozšírenejších nedostatkov našej výživy je chvatné konzumovanie jednotvárnych, málo výdatných raňajok resp. neraňajkovanie.

Prieskum potvrdil že 40 % detí neraňajkuje alebo vypije len nápoj. Kompletné raňajky uvádzalo len 39 % detí.

Optimálne rozloženie stravy je zvlášť dôležité u školákov. Pedagogický proces totiž  vyžaduje vysokú psychickú aktivitu v dopoludňajších hodinách.

Ak dieťa neraňajkuje, zníži sa schopnosť vnímať nové informácie a žiak v škole neprosperuje.

Rodičia väčšinou suplujú deficit raňajok až príliš výdatnými desiatami. Kaloricky nadmerná a biologicky nevyvážená desiata neprimerane zaťaží tráviaci trakt a tráviace procesy navodia opäť útlm.

Ďalším nedostatkom je, že dieťa po tak výdatnej desiate nie je v čase obeda primerane hladné, buď obed vynechá, alebo sa hlavné jedlo dňa posúva až do popoludňajších hodín. Preto je nutné dopriať dieťaťu dostatok času na skonzumovanie kvalitných plnohodnotných  raňajok a do školy by malo prísť s ľahkou, ale nutrične hodnotnou desiatou.

Pretože jedlo vnímame komplexne všetkými zmyslami, musí byť chuť, vôňa, konzistencia a farba jedla vhodne zladená a vkusne upravená. Takto podmienená reflexná činnosť vyššej nervovej sústavy prispieva k správnemu tráveniu a využitiu  živín v prospech zdravia dieťaťa. 

Školské stravovanie má významné  postavenie a plní viacero úloh. Predovšetkým má výchovnú úlohu, vštepuje  správne návyky k zdravej a modernej racionálnej výžive, správnemu stolovaniu, spoločenskému správaniu a hygienickým návykom. Deti sa naučia konzumovať podstatne širší repertoár jedál, teda aj také jedlá, ktoré sa v maminej kuchyni nevaria.


skolska-jedalen.png

 

Ďalšie informácie, napríklad aké sú vzorové raňajky, aké je optimálne percentuálne rozloženie stravy počas dňa, prečo sú polievky dôležité alebo aké sú možnosti pri zabezpečovaní pitného režimu, sa dočítate v publikácii Školská jedáleň.