Citrusové plody v stravovaní detí a hygiena školských stravovacích zariadení

Citrusy majú v stravovaní detí svoje nezastupiteľné miesto. Ideálny čas pre prvé zoznámenie sa s citrusmi u detí je okolo jedného roku veku. Potrebné je začínať opatrne, napríklad len s jednou lyžičkou pomarančovej šťavy. Citrusy totiž môžu vyvolať alergiu a je dobré vyskúšať, či dieťa nie je na citrusové ovocie alergické.

lemons-677717_1920.jpg

Citrusové plody sú bohaté najmä na obsah vitamínu C, čiže kyseliny askorbovej, ktorá posilňuje obranyschopnosť organizmu, podporuje tvorbu kolagénu, ktorý sa podieľa na stavbe spojivového tkaniva a pomáha pri hojení najrôznejších poranení. Citrónová šťava obsahuje karotenoidy, vitamíny skupiny B, pektíny, fosfor, draslík, sodík, dvojmocný vápnik, dvojmocné železo a ďalšie stopové a minerálne prvky. Citrón predovšetkým obsahuje tzv. flavonoidy s antioxidačnými vlastnosťami, ktoré preventívne pôsobia proti kardiovaskulárnym chorobám a rakovinovému bujneniu. Citróny tiež pomáhajú odkysľovať organizmus.

Hygienické zásady pri príprave stravy a nápojov

Príprava nápojov a pokrmov v zariadeniach školského stravovania musí rešpektovať všeobecné hygienické zásady, vyplývajúce z platnej legislatívy. Pri príprave nápojov a pokrmov s použitím citrusových plodov je potrebné vychádzať z vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a podľa prílohy č. 1 citovanej vyhlášky využívať oddelené priestory na hrubú a čistú prípravovňu, ktoré musia byť v závislosti od počtu podávaných jedál priestorovo alebo stavebne oddelené.

Uplatnenie v praxi

Výroba pokrmov a nápojov podlieha zásadám správnej výrobnej praxe (HACCP). Vyplýva to z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. V zmysle uvedeného sa požaduje, aby prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktoré pripravujú pokrmy pre deti a mládež, určili, zaviedli a trvale uplatňovali postup založený na zásadách analýzy nebezpečenstva a stanovenia kritických kontrolných bodov s ich kontrolou (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP). Tento systém je súčasťou zásad správnej výrobnej praxe.

O systéme výrobnej praxe, spôsobe skladovanie , kritických kontrolných bodoch a mnohom ďalšom sa môžete dočítať v mesačníku Škola a stravovanie.


 

 

O systéme výrobnej praxe, spôsobe skladovanie , kritických kontrolných bodoch a mnohom ďalšom sa môžete dočítať v mesačníku Škola a stravovanie.