Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval o podpore školských knižníc

21.12.2016
Škola a rodina

Pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 16. decembra 2016 uskutočnil na pôde rezortu okrúhly stôl na tému školské knižnice. 

Iniciátorom myšlienky bol propagátor čítania v školách Tibor Hujdič a pozvanie do diskusie prijali zástupcovia Slovenskej pedagogickej knižnice, Metodicko-pedagogického centra, Slovenskej asociácie knižníc, Ministerstva kultúry SR, knihovníci z viacerých školských knižníc na stredných a základných školách, pani riaditeľka ZŠ v Novákoch a pani riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice.

Témou bolo fungovanie školských knižníc na základných a stredných školách s cieľom nastaviť spoluprácu subjektov, ktoré podporujú a realizujú čítanie školopovinných žiakov formou prevádzky školských knižníc.

"Toto stretnutie môže byť malým krokom k zlepšeniu situácie školských knižníc, ak budeme mať aj ďalej záujem hľadať spoločné riešenia," uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.

Počas stretnutia sa všetci účastníci vyjadrili k aktuálnym problémom školských knižníc a uviedli návrhy a podnety na zlepšenie súčasného stavu. Ďalšími krokmi budú interné stretnutia štátneho tajomníka na MŠVVaŠ SR k jednotlivým návrhom.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte