Štartuje prvý ročník chemickej súťaže pre základné školy

10.02.2017
Škola a rodina

BRATISLAVA – 3. februára 2017 odštartoval prvý ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“. Organizátorom je učebnicové nakladateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a osemročných gymnázií. Stačí skúsiť pokus s bežnými potravinami, natočiť ho na video a poslať ho do 15. apríla organizátorovi súťaže.

Koncept celkom novej súťaže je výsledkom spolupráce troch subjektov – vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a Združenia učiteľov chémie, ktorí koncom januára tohto roka podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Súťaž, ktorá bola po prvý raz verejne predstavená v rámci 5. národnej konferencii učiteľov chémie v Banskej Bystrici je ich prvým spoločným projektom. Záštitu nad súťažou prevzal bývalý predseda Slovenskej akadémie vied a jedna z najväčších vedeckých kapacít na Slovensku prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. Odborným garantom a predsedom poroty je predsedníčka Združenia učiteľov chémie RNDr. Helena Vicenová. 

„Z výsledkov našich prieskumov vyplynulo, že učitelia stále častejšie konštatujú nedostatok dostupných zdrojov a nápadov, ako motivovať žiakov. Keďže prírodovedné vzdelávanie považujeme za podstatnú súčasť všeobecného vzdelávania, stále sme hľadali nové možnosti ako posilniť a rozvinúť túto oblasť vzdelávania. Výsledkom nášho snaženia bolo, že sme sa k nášmu portfóliu produktov rozhodli učiteľom a žiakom ponúknuť niečo navyše.“  predstavila pozadie vzniku novej súťaže JUDr. Monika Fegyveres Oravská, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA.

„Naším cieľom je priblížiť chémiu ako atraktívnu vedu, s ktorou sa žiaci stretávajú všade okolo nás, a ako napovedá názov súťaže... i v kuchyni. Školám chceme ponúknuť čo najzábavnejšiu formu súťaže, aby sa žiaci naučili niečo nové, mali radosť z objavovania, ale aj z prezentovania samých seba. Aj preto sme pri jej koncipovaní stavili na moderné technológie, ktoré sú blízke veku tínedžerov,“ dodala JUDr. Monika Fegyveres Oravská.

O súťaži

Súťaž Chémia pod pokrievkou „Skús pokus“ má dve časti. Prvou úlohou žiakov je s pomocou učiteľa vytvoriť súťažný tím, ktorý pozostáva z dvoch až ôsmich členov. Druhou vymyslieť a aj zrealizovať chemický pokus s bežne dostupnými potravinami. Učiteľ samotný pokus nevykonáva, je „len“ jeho mentorom. Žiaci následne natočia pokus na mobilný telefón a video pošlú do 15. apríla 2017 organizátorovi súťaže. Videozáznam zhodnotí odborná komisia zložená z vedeckých a pedagogických elít Slovenska, pričom v rámci hodnotenia sa bude prihliadať ako na  odbornú úroveň pokusu, tak aj na formu prezentácie a určí prvé až tretie miesto. 

V druhej časti sprístupní organizátor súťaže najlepšie videá na webovej stránke www.expolpedagogika.sk, kde bude mať verejnosť možnosť hlasovať a vybrať tri najatraktívnejšie súťažné príspevky.

Dôležité termíny

Začiatok súťaže: 3. február 2017
Ukončenie posielania príspevkov: 15. apríl 2017
Uverejnenie súťažných príspevkov: 20. apríl – 20. máj 2017
Vyhodnotenie súťaže: koniec mája 2017

Benefity pre žiakov aj školy

Nová chemická súťaž má zámer naučiť žiakov vnímať chémiu ako súčasť bežného života, keď žiaci nemajú len možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti, ale naučia sa aj prezentovať svoje pokusy, či pracovať v tíme. Nie sú to však len hodnotné ceny, o ktoré budú tímy bojovať. Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA sa okrem cien rozhodlo odmeniť každú školu, ktorá svojich žiakov zapojí do súťaže, aj špeciálnym darčekom – 50 % zľavou na nákup Cvičebníc chémie z učebnicového nakladateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa navyše samostatnú cenu.

Výhercovia sa koncom mája 2017 zúčastnia slávnostného vyhodnotenia súťaže, kde budú objavovať tajomstvá molekulárnej kuchyne.  „Dúfame, že nová chemická súťaž bude pre žiakov atraktívna, a budeme radi, keď čo najviac mládeže skúsi pokus a objaví chémiu pod pokrievkou,“ dodáva  Monika Fegyveres Oravská.

Viac informácii o súťaži spolu s prihláškou nájdu učitelia aj žiaci na webovej stránke www.expolpedagogika.sk.

Návod, ako na to prináša súťažiacim video, ktoré malo premiéru na 5. národnej konferencii učiteľov chémie v Banskej Bystrici

 

 

PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte