Rezort školstva už má finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko

05.10.2017
Reformy školstva

Takmer 260 stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko by sa mal stať východiskom pre pripravovanú reformu nášho vzdelávacieho systému od predškolských zariadení až po celoživotné vzdelávanie. Autorský kolektív doň zapracoval aj mnohé z približne 4 000 pripomienok a podnetov, ktoré vzišli zo širokej verejnej diskusie otvorenej na jar tohto roku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

„Ide o rozsiahlu strategickú víziu na ďalších desať rokov a bude potrebné ju prepracovať do stručnejšej podoby a pretaviť ju do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová s tým, že do konca roka sa rezort školstva pokúsi spracovať samotný program, ktorý by mohol byť predložený na rokovanie vlády.        

Materiál tvorí celkovo 8 kapitol, ktoré sa venujú analýze súčasnej situácie a návrhom na zmeny v oblastiach Kvalita a dostupnosť výchovy a vzdelávania, Profesia učiteľa, Odborné vzdelávanie a príprava, Riadenie a financovanie regionálneho školstva, Kvalita, otvorenosť a dostupnosť vysokoškolského vzdelávania, Veda, výskum a tvorivé činnosti na vysokých školách, Tretia spoločenská misia vysokých škôl a Riadenie a financovanie vysokého školstva.

Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré dokument predkladá, patria predĺženie povinnej školskej dochádzky na jedenásť rokov, redukcia počtu žiakov na gymnáziách či študijných odborov na vysokých školách, zrušenie opakovania ročníka kvôli zlému prospechu žiaka, zavedenie integrovaných predmetov spájajúcich súčasné predmety, ktorých obsah sa prelína, či zrušenie viazanosti obsadzovania pracovných miest docentov a profesorov na akademicko-pedagogický titul.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte