Bezplatné školenie v Bratislave s pracovným zošitom „Škôlkar“ pre učiteľky a riaditeľky materských škôl.

Prírodoveda pre 2. ročník 2. polrok – pracovné zošity

Prírodoveda pre 2. ročník 2. polrok – pracovné zošity

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník 2. polrok je vypracovaný v súlade s ISCED 1 a je súčasťou edície Interaktívna kniha, kde spolu s metodickým materiálom pre učiteľa prináša učivo prírodovedy spracované pre deti atraktívnou formou.
Počet strán: 104
Formát: A4
5.90 €  
Testovať
Pri objednávke pracovného zošita Zvedavček nad 6 ks platí ročné predplatné s periodicitou 6-krát ročne.
Recenzie - Váše názory 

Pracovný zošit Prírodoveda pre 2. ročník 2. polrok základných škôl je novým pomocníkom pre žiaka na jeho ceste za vedomosťami z oblasti prírodovedy. Tematiku živej a neživej prírody či plynných, kvapalných a pevných látok zobrazuje zaujímavou a veku primeranou formou. Pomocou rôznorodých úloh, ktoré zošit obsahuje, si vedomosti nielen osvojí a upevní, ale na konci každej kapitoly si môže skontrolovať, či si všetko zapamätal správne. Zhrnutie a záverečné otázky môžu poslúžiť pri kontrole dieťaťa i priamo rodičovi.

Prírodoveda 2. ročník (2. polrok)

  • Živé a neživé
  • Plyny, kvapaliny a pevné látky
  • Voda

K tejto publikácii neposkytujeme aktualizačný servis nakoľko ide o samostatné dielo.

1. Interaktívna kniha je súbor materiálov zložený z dvoch samostatných, navzájom sa doplňujúcich celkov: metodickej prípravy pre učiteľa a pracovného zošita pre žiaka, a to pre učiteľov a žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií (primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania).
2. Pracovný zošit pre žiaka má v každom predmete a v každom ročníku dve časti. Prvá časť je zameraná na obsah učiva prvého polroka a školám sa distribuuje začiatkom septembra príslušného školského roka. Druhá časť pracovného zošita je venovaná obsahu učiva daného predmetu a ročníka v druhom polroku a školám sa distribuuje vždy v priebehu decembra daného školského roka.
3. Cena pracovného zošita — pre jeden ročník a na jeden polrok — z predmetov prírodoveda, biológia, chémia a fyzika je 5,90 €.
Ročné predplatné (1. aj 2. polrok) pracovného zošita z týchto predmetov je 11,80 €. Cena pracovného zošita — pre jeden ročník a na jeden polrok — z predmetu matematika je 6,50 €. Ročné predplatné (1. aj 2. polrok) pracovného zošita z matematiky je 13 €. Ceny jednotlivých pracovných zošitov nájdete v katalógu pri danom predmete.
4. Metodická príprava pre učiteľa je publikácia vo forme zakladača (približne 300 strán) a jeho priebežných doplnkov (cca 100 ďalších strán), ktoré vychádzajú vždy v septembri a vo februári.
5. Cena ročného predplatného metodickej prípravy pre učiteľa sa odvíja od počtu zakúpených predplatných pracovných zošitov takto:

Počet zakúpených
ročných predplatných
pracovných zošitov
Zvýhodnená
ponuka platná
do 31.12.2014
Cena ročného predplatného
metodickej prípravy
prvý rok ďalší rok
1 až 19 ks 1 až 9 ks 90 € 60 €
20 až 49 ks 10 až 24 ks 25 € 10 €
50 ks a viac 25 ks a viac zdarma zdarma

Všetky ceny sú uvedené s DPH vrátane poštovného a balného.
6. Ročné predplatné metodickej prípravy v prvom roku zahŕňa základné dielo a jeden doplnok. V ďalších rokoch zahŕňa ročné predplatné metodickej prípravy vždy dva doplnky.
7. Zvýhodnená cena metodickej prípravy pre učiteľa závisí od počtu predplatných pracovných zošitov (pre ktorýkoľvek ročník) z predmetu, pre ktorý je určená aj metodická príprava.
8. Objednávka predplatného je záväzná. Na základe objednávky vám nakladateľstvo vystaví a zašle faktúru. Po jej úhrade sa stávate predplatiteľom na aktuálny, resp. nadchádzajúci školský rok (podľa objednávky).
9. Všetky ceny sú uvedené s DPH vrátane poštovného a balného.
10. Na základe objednávky nakladateľstvo vystaví a zašle daňovú faktúru dvakrát ročne – v každom polroku daného školského roka.
11. Materiály z edície Interaktívna kniha vám môžeme bezplatne zaslať na ukážku priamo do vašej školy. Počas 14 dní tak môžete materiály testovať a na základe toho sa rozhodnúť, koľko kusov pracovných zošitov a metodických príprav presne si chcete predplatiť. Spolu s materiálmi vám zašleme zálohovú faktúru. V zmysle vašej spresnenej záväznej objednávky faktúru obratom upravíme a pošleme vám ju.
12. Objednaním materiálov z edície Interaktívna kniha vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali vaše údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľujete na neurčitý čas a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.
13. Nakladateľstvo prijíma objednávky prostredníctvom odborných konzultantov, e-shopu na  www.skolskyportal.sk, www.raabe.sk, e-mailom na abo@raabe.sk, poštou na adrese sídla spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., faxom na čísle 02/52 44 49 15.