Ministerstvo školstva bude hospodáriť s vyšším rozpočtom

29.11.2016
Prevádzka školy

Ministerstvo školstva bude v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý dnes schválil parlament. Rezort školstva bude mať k dispozícii celkovo sumu približne 1,43 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast približne o 207 miliónov eur (16,9 percenta). Prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 1,24 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 191 miliónov eur.

Nárast výdavkov v tejto kapitole štátneho rozpočtu je podľa rezortu financií spôsobený jednak zapracovaním výdavkov na financovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov vrátane regionálneho školstva a vysokých škôl z roku 2016, ale aj šesťpercentným zvýšením platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1.9.2016. Ďalším dôvodom navýšenia je systém duálneho vzdelávania, či financovanie športu.
Viac peňazí pôjde z rozpočtu ministerstva do regionálneho školstva, a to takmer 583 miliónov eur. Vlani to bolo približne 499 miliónov eur. Na zvýšení výdavkov sa opäť podieľa zapracovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov regionálneho školstva v roku 2016 a zahrnutia šesťpercentného zvýšenia platov pedagógov od 1.9.2016. Vo výdavkoch na regionálne školstvo sú zahrnuté aj výdavky na financovanie škôl v prírode a lyžiarskych kurzov, ktoré budú realizované aj prostredníctvom kapitoly MV SR, či rozšírenie kapacít v materských školách.
Na verejné vysoké školy pôjde z kapitoly ministerstva školstva 489 miliónov eur. Vlani to bolo 465 miliónov eur. Dôvodom nárastu je opäť zapracovanie dopočtu valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl vrátane doktorandov a zvýšenie výdavkov na zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov o šesť percent od 1.9.2016.
Viac by mali dostať aj vedci. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2017 sú vo výške 336 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2016 o 20,7 milióna eur (o 6,59 percenta). Viac pôjde do tejto oblasti aj z kapitoly ministerstva školstva, a to 204 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,25 milióna eur.
Z kapitoly ministerstva školstva pôjde na šport takmer 95 miliónov eur, čo je navýšenie o 43,6 milióna eur.

Zdroj:teraz.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte