Jazyky menšín sa používajú málo na školách, úradoch aj súdoch

12.01.2017
Prevádzka školy

Výbor expertov Charty regionálnych a menšinových jazykov odporúča zaviesť v SR osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo zachovanie a rozvoj vyučovania v menšinových jazykoch a samostatnej výučby menšinových jazykov.

S výnimkou maďarského jazyka nezabezpečuje súčasná ponuka v slovenskom školskom systéme systematické vzdelávanie v menšinových jazykoch na všetkých stupňoch škôl. Podľa Európskeho výboru expertov Charty regionálnych alebo menšinových jazykov je nedostatočná aj príprava učiteľov, najmä tých, ktorí majú vyučovať predmety v menšinovom jazyku. Vyplýva to zo Správy o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, ktorú vlády predkladá ministerstvo zahraničných vecí. Tá by ju mala prerokovať na svojej 41. schôdzi v stredu 11. januára.
Zo správy ďalej vyplýva, že výbor expertov odporúča zaviesť v SR osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo zachovanie a rozvoj vyučovania v menšinových jazykoch a samostatnej výučby menšinových jazykov. Najmenej pozornosti venuje SR podľa nich bulharskému, chorvátskemu a poľskému jazyku, ktorými hovorí v SR najmenej ľudí. Nemčina sa vyučuje prevažne ako cudzí jazyk aj napriek tomu, že je na Slovensku menšinovým jazykom, ukrajinčina a rusínčina strácajú svoj vplyv. Neustále zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl miesto obyčajných nepomáha podľa európskych expertov ani rozvoju rómskeho jazyka, ktorý by sa mohol vyučovať v rámci systému škôl celoplošne.

Zdroj: Krátené/Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte