Čistiace prostriedky v zariadeniach školského stravovania

02.09.2009
Prevádzka školy

Neoddeliteľnou súčasťou plynulého chodu prevádzky zariadení školského stravovania sú dostatočné množstvo a kvalita čistiacich prostriedkov. Ich nedostatok môže spôsobiť ohrozenie zdravia stravníkov a vyvolať epidémiu. Čo treba robiť s čistiacimi prostriedkami pri nedostatku financií a na čo sa zamerať pri ich nákupe?

 

Čo s čistiacimi prostriedkami pri nedostatku financií?

 

 

V súlade s § 6 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve je zriaďovateľ (obec, mesto, samosprávny kraj) povinný zabezpečiť zariadenia školského stravovania po materiálno-technickej stránke, t. j. aj čistiacimi prostriedkami. Pokiaľ zriaďovateľ písomne zamietne požiadavku na zabezpečenie čistiacich prostriedkov, nesie za spôsobenú situáciu plnú zodpovednosť. O tomto stave je potrebné upovedomiť orgány verejného zdravotníctva v príslušnom regióne.

 

Na čo sa treba zamerať pri nákupe čistiacich prostriedkov?

• Vždy sa rozhodujeme podľa toho, na čo zameriavame sanitáciu, či budeme čistiť podlahy, technológiu alebo ide o bežné umývanie riadov, príborov.
• Na rozhodovanie má vplyv aj fakt, či pôjde o umývanie ručné alebo strojové.
• Pri nákupe čistiacich prostriedkov si necháme poradiť od odborníkov, ale aj napriek radám si vždy prečítame chemické zloženie a návod na použitie.
• Technológiu a čas používania vždy dodržiavame.
• Neprelievame saponáty z veľkospotrebiteľského balenia do neoznačených fliaš. Môže dôjsť k ich nesprávnemu použitiu, prípadne sa z nich niektorá kolegyňa alebo dokonca dieťa môže napiť a dôjde k poškodeniu zdravia.
• Nezabúdajte: kto lacno kúpi, dvakrát kúpi!

Ďalšie otázky týkajúce sa čistiacich prostriedkov alebo ich orientačné normy nájdete v publikácii Školské stravovanie v praxi.

Vybraté z článku Normy spotreby čistiacich prostriedkov.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte