Ústav detskej psychológie pomáha žiakom so vzdelávacími potrebami

19.08.2015
Prevádzka školy
Škola a rodina

Do systému KomposyT, ktorý umožní diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa zapojilo už 12 500 detí.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie chce cez Národný projekt KomposyT pomôcť žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Ako informovala hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie Monika Hucáková, takýchto žiakov je podľa odborných zdrojov približne 10 percent z celej populácie detí. Práve žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami pritom majú v mnohých prípadoch problém zamestnať sa, keďže spoločnosť preferuje čo najvýkonnejších, bezproblémových či komunikatívnych mladých ľudí.

Systém KomposyT, ktorý umožní online diagnostikovať žiakov s poruchami učenia, správania sa, nadaných žiakov či deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, spustili začiatkom apríla tohto roku. Do projektu sa odvtedy zapojilo 12 500 detí a približne 500 rodičov. Odbornú pomoc môžu ešte stále využiť ďalší záujemcovia. Projekt KomposyT prináša do centier poradenstva a 1 200 základných škôl digitalizované psychodiagnostické testy, dotazníky a metodiky. Psychológovia, špeciálni pedagógovia a výchovní poradcovia ich môžu využívať v poradenstve so žiakmi. Napriek tomu, že národný projekt sa tento rok končí, systém diagnostiky bude pokračovať do roku 2 020.

"V praxi sa stáva, že napríklad rodičia žiaka s poruchou učenia preferujú, aby ich dieťa študovalo v škole, ktorá si vyžaduje zvýšené nároky na teoretické štúdium, čítanie, písomnú prípravu. Poradca na základe komplexnej diagnostiky poskytne rodičom aj žiakom informácie, odborné poradenstvo a zorientuje ich vo svete povolaní, ktoré sú pre žiaka vhodnejšie a bude v nich aj úspešnejší a spokojnejší," uviedla Hucáková.

Vďaka digitalizácii vybraných pomôcok a informácií v systéme KomposyT môžu podľa Hucákovej registrovaní odborníci komunikovať medzi sebou na vyššej úrovni. Okrem diagnostiky poskytuje záujemcom odborné vzdelávanie, možnosť prihlásiť sa na výcviky či upozorňuje na aktuálnu odbornú literatúru. Systém nenahrádza testovanie formou potrebných klasických diagnostických postupov, tieto v praxi zostávajú zachované.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je príspevková organizácia ministerstva školstva. Medzi jej hlavné činnosti patrí napríklad komplexné skúmanie psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme aj patológii, starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či koordinácia činnosti systému poradenských zariadení v rezorte školstva.

Zdroj: SITA

→ všetky správy

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte