Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Cirkevná ZŠ Narnia
Termín nástupu: 
pondelok, august 14, 2017
Miesto výkonu práce: 
Beňadická 38
Mesto: 
Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
398
Adresa školy alebo zariadenia: 
Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická 38, 85106 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Slovenský jazyk a literatúra
Vzdelanie: 
Náplňou práce je učenie slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni CZŠ Narnia. Profil nášho učiteľa definuje láska k deťom, rešpektovanie individuality, radosť z práce s deťmi, pedagogický rozhľad, chuť experimentovať a hľadať nové spôsoby a metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme a komunikácia aj s rodičmi. Cirkevná základná škola Narnia spolu s Bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa tvorí Združenie škôl C.S. Lewisa. Snažíme sa o tvorivý prístup a budovanie silných sociálnych zručností u detí. Realizujeme rôzne projekty, koncerty, vernisáže a udržiavame medzinárodný rozmer školy v spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami. Vzdelávame a vychovávame deti k zodpovednosti v duchu kresťanských biblických hodnôt. Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Pošlite nám prosím e-mailom štruktúrovaný životopis a motivačný list. Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor. Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa Vzdelanie v odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: SjL Osobnostné predpoklady a zručnosti: - kvalifikácia na vyučovanie na II. stupni ZŠ v danej aprobácii - vítané sú skúsenosti so skupinovými formami práce - veľmi dobré sociálne a komunikačné zručnosti - tvorivosť a trpezlivosť - uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia - počítačovo znalý, práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií - Dobré ovládanie angličtiny (sme školou s rozšíreným vyučovaním angličtiny) je prednosťou
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Zuzana Mikloš Fabrici
Telefónne číslo: 
0901788770