Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Január 8, 2018
Miesto výkonu práce: 
Černyševského 8
Mesto: 
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
233
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Černyševského 8, 85101 Bratislava-Petržalka
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
vhodná je aprobacia 1.stupeň + špeciálna pedagogika / somatopéd/
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Magdaléna Benková, Mgr.
Telefónne číslo: 
02/62243854
E-mailová adresa: