Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Stredná priemyselná škola
Termín nástupu: 
utorok, Január 9, 2018
Miesto výkonu práce: 
Obrancov mieru 343/1
Mesto: 
Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
Rozsah úväzku: 
45%
Počet študentov školy: 
601
Adresa školy alebo zariadenia: 
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Požiadavky na uchádzača
Odborné zameranie: 
Nemecký jazyk
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky: 
Podmienky prijatia: - splnenie kvalifikačných predpokladov - bezúhonnosť - zdravotná spôsobilosť Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: info@spsdub.sk Ďalšie informácie telefonicky: + 421 42 442 12 89
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Miloš Bezák
Telefónne číslo: 
+ 421 42 442 12 89
E-mailová adresa: