Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola s MŠ
Termín nástupu: 
pondelok, Apríl 16, 2018
Miesto výkonu práce: 
Pod lesíkom 19
Mesto: 
Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Rozsah úväzku: 
53%
Počet študentov školy: 
427
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola s MŠ, Pod lesíkom 19, 08222 Šarišské Michaľany
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore predškolská pedagogika, alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Prax v odbore a ukončené adaptačné vzdelávanie.
Ďalšie požiadavky: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť, - zodpovednosť, - samostatnosť, -flexibilita, -komunikatívnosť, - lojálnosť, - schopnosť a odbornosť pri riešení rôznych situácií, - zmysel pre tímovú prácu, - skúsenosť s prácou s deťmi predškolského veku, - dôslednosť. Požadované doklady - žiadosť, - životopis, - súhlas so spracovaním osobných údajov, - motivačný list.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Telefónne číslo: 
+421 51 4582 204
E-mailová adresa: