Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda
Termín nástupu: 
sobota, september 1, 2018
Miesto výkonu práce: 
Hubice 37
Mesto: 
Hubice 37, Hubice
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
22
Adresa školy alebo zariadenia: 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda, Hubice 37, 93039 Hubice
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Stredoškolské s maturitou - pedagogické Vysokoškolské - pedagogické
Ďalšie požiadavky: 
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 431/2009 Z. z. ktorou ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti Vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • Bezúhonnosť • Manažérske schopnosti pre riadiacu činnosť • Znalosť práce s PC • Komunikatívnosť
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Jozef Hanic
Telefónne číslo: 
0315693508
E-mailová adresa: