Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium
Termín nástupu: 
pondelok, Január 8, 2018
Miesto výkonu práce: 
Starozagorská 8
Mesto: 
Starozagorská 8, Košice-Sídlisko KVP
Rozsah úväzku: 
25%
Počet študentov školy: 
105
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, 04023 Košice-Sídlisko KVP
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
- minimálne stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore
Ďalšie požiadavky: 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: • minimálne stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore • analyzovanie a riešenie problémov • technická gramotnosť • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) • morálna bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o účasť vo výberovom konaní • profesijný životopis • potvrdenie o duševnej a zdravotnej spôsobilosti • overené doklady o vzdelaní • súhlas so spracovaním osobných údajov • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Ďalšie požiadavky: Životopisy, prosím, zasielajte na: bednarikova.eva@gmail.com. Adresa školy: Súkromná spojená škola Starozagorská 8 040 23 Košice Pracovno – právny vzťah: Dohoda o pracovnej činnosti Mgr. Eva Bednáriková riaditeľka školy
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Eva Bednáriková
Telefónne číslo: 
0903743137
E-mailová adresa: