Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov

07.02.2017
Personalistika

Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu  Ľudovít Hajduk ocenil na  5. národnej konferencii Združenia učiteľov chémie päťročnú činnosť tejto organizácie.

„Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov, čo vedie k rozvíjaniu didaktických zručností učiteľov, k vzniku kvalitných metodík a v konečnom dôsledku k výchove vzdelaných žiakov a úspešných chemikov v praxi“, povedal vo svojom príhovore Ľ. Hajduk. Na podujatí, ktoré sa konalo  na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, riaditeľ ŠPÚ informoval učiteľov chémie a hostí z akademickej a pedagogickej obce o pripravovaných aktivitách, ktoré majú pomôcť školám vzdelávať žiakov tak, aby boli úspešní v medzinárodných meraniach vrátane PISA.

„NUCEM má do pol roka pripraviť obsiahlu správu z analýz výsledkov certifikovaného merania žiakov PISA, v nadväznosti na to ŠPÚ pripraví súbor metodicko-didaktických odporúčaní  pre učiteľov. Okrem toho, že budú na našej webovej stránke, predstavíme ich aj v sérii workshopov, ktoré zorganizujeme v priebehu mája a júna tohto roka po celom Slovensku tak, aby sa ich zúčastnili zástupcovia všetkých základných škôl. Určíme didaktikov, ktorí vypracujú odborné materiály, budú poskytovať informácie a odpovedať na otázky učiteľov a riaditeľov základných škôl“, uviedol riaditeľ Hajduk.

Zdroj: minedu.sk

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte