Platy učiteľov nezodpovedajú náročnosti ich práce

01.01.2017
Personalistika

Platy pedagogických a odborných zamestnancov v školách sú nízke a nezodpovedajú náročnosti ich práce. Po istom čase plošného zvyšovania platov však musíme prejsť k zohľadňovaniu zásluhovosti.

Ak niektorý z učiteľov má lepšie vzdelávacie výsledky ako iný učiteľ, mal by to vidieť aj na výplatnej páske. Pre agentúru SITA to v rozhovore povedal minister školstva Peter Plavčan. Plavčan hovorí, že treba nastaviť model tak, aby dochádzalo k externému hodnoteniu. Nezdajú sa mu však spravodlivé modely, ktoré napríklad porovnávajú školy s výsledkami v PISA alebo iných celoplošných zisťovaniach. Iné výsledky totiž, napríklad v medzinárodnom meraní PISA, dosahujú žiaci a školy v Bratislave a iné v sociálne znevýhodnenom prostredí. Cesta teda nie je porovnávať výsledky žiakov s medzinárodným či národným štandardom, ale s prírastkom vedomostí. Podľa prírastku vedomostí žiaka by mal byť podľa Plavčana následne hodnotený aj učiteľ. Na platy učiteľov tento rok upozorňovalo viacero organizácií, ktoré pôsobia v školstve. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku spolu s ďalšími signatármi Deklarácie na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR žiadali zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Iniciatíva slovenských učiteľov tento rok vládu žiadala, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur a od 1. januára 2017 následne o ďalších 90 eur. Ministerstvo školstva napokon zvýšilo platy učiteľov od 1. septembra o šesť percent. Plavčan hovorí, že chce zabezpečiť do konca volebného obdobia zvýšenie učiteľských platov o 40 percent. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania uvádza vo svojich cieľoch na 10-ročné obdobie, že platy pedagogických a odborných zamestnancov by mali dosadnúť úroveň aspoň 80 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Dôležité je podľa expertov a tvorcov reformného dokumentu tiež odstrániť znevýhodnenie začínajúcich učiteľov a nástupný plat pedagogického a odborného zamestnanca by mal dosahovať priemernú výšku platu začínajúcich zamestnancov v ostatných povolaniach, ktoré vyžadujú získanie rovnakého stupňa vzdelania.

Zdroj:Spravodajstvo SITA

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte