OTÁZKA MESIACA - SEPTEMBER 2017

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca august:

K povinnému vybaveniu školy nepatria? náboženské symboly​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou augustovej Otázky mesiaca sa stáva Martina Plutinská. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na september, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na september

Koľko vzdelávacích oblastí obsahuje ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ?

  • 8 vzdelávacích oblastí
  • 5 vzdelávacích oblastí
  • 3 vzdelávacie oblasti
  • 7 vzdelávacích oblastí

Výhra na september: 

SVIATKY A TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE I. – NÁMETY A AKTIVITY

Brožúra pre riaditeľky a učiteľky v materských školách o sviatkoch a tradíciách naprieč kalendárnym rokom. Prvý diel sumarizuje obdobie od januára do júna a slúži ako inšpirácia pre učiteľky, na čo sa zamerať v jednotlivých mesiacoch roka, čo s deťmi pripraviť, vyrobiť, spievať, apod.

POPIS

Brožúra je pripravená na priame využitie vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole. Je rozdelená po mesiacoch v roku a k nim sú vybrané sviatky a tradície, ktoré ich charakterizujú. Prvá časť každého mesiaca je určená učiteľkám, kde nájdu stručný popis jednotlivých sviatkov a tradícií. V ďalšej časti sú uvedené (pre inšpiráciu) námety na hry a činnosti, ktoré je možné využiť v materskej škole podľa potreby, veku detí, ročného obdobia. Výber sviatkov nie je ovplyvnený charakterom sviatku. Pedagógovia nájdu v brožúre rôzne sviatky: štátne, ľudové aj náboženské. Zámerom autorov nebolo predložiť dokonalý výpočet sviatkov tvoriacich identitu nášho národa, ale skôr upozorniť na ich možnosti a priestor pre využitie vo vzdelávaní predškolských detí v utvárajúcej sa multikultúrnej spoločnosti. Otázky kladené deťom, ktoré v tejto brožúre autori predkladajú, slúžia ako nástroj k odkrytiu filozofie sviatku, mali by prispieť k rozvoju kritického myslenia a podnecovaniu pochopenia významu sviatku. Ponúkané činnosti nie sú koncipované predmetovo, ale sú prepojované v integrovaných celkoch, ktoré si môže pedagóg rozfázovať podľa potrieb i veku detí, doplniť a upraviť podľa vlastnej pedagogickej tvorivosti. Samotné činnosti sú postavené predovšetkým na činnostnom a zážitkovom učení. Počítajú s dieťaťom ako s aktívnym činiteľom v procese vzdelávania.

Výhody brožúry:

  • Praktické aktivity, ktoré sa dajú využiť v MŠ pri rôznych príležitostiach.
  • Okamžité využitie v praxi.
  • Inšpiratívna pomôcka pre učiteľky na prípravu hier a činností podľa jednotlivých mesiacov/sviatkov.
  • Námety a tipy na hry.
  • Námety na pracovné listy.

Odpovedajte

Koľko vzdelávacích oblastí obsahuje ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.