OTÁZKA MESIACA - MAREC

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca február:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA SA DOPÚŠŤA TRESTNÉHO ČINU, AK ŽIAK VYMEŠKÁ?​​ - 100 neospravedlnených hodín

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou februárovej otázky mesiaca sa stáva Katarína Griačová. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na marec, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na marec

Adaptívne učenie je:

  • personalizované učenie vyzdvihujúce úlohu žiaka
  • učenie prispôsobené potrebám jednotlivého žiaka
  • učenie jednotlivého žiaka „face to face“

Pomôcku môžete hladať TU.


Výhra na marec: 

DIDAKTIKA MATEMATIKY I.

 

 

Didaktika matematiky I. je pre učiteľa sprievodcom po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k matematike a hľadáte zásobáreň úloh a zadaní, je to práve toto dielo, ktoré dokáže naštartovať vzťah k matematike u vašich žiakov. Poďte skúmať matematické problémy a objavujte, ako možno tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov!

 

 

POPIS

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.
 

Knižka Didaktika matematiky je členená do mierne previazaných, ale samostatných kapitol. Každú kapitolu je teda možné čítať samostatne, tam, kde to bolo potrebné, sa nachádzajú odkazy na súvisiace kapitoly, úlohy či aktivity. Znamená to, že vždy môžete nájsť kapitolu, ktorá vám vyhovuje v danom čase a pre danú tému či oblasť.

DIDAKTIKA MATEMATIKY I. obsahuje:

  • skúmanie problémov a hľadanie riešení, keď dieťa neustále okolo seba zažíva matematickú skúsenosť,
  • matematické výzvy pre žiaka, ale aj pre učiteľa samotného,
  • úlohy, ktoré provokujú naše myslenie,
  • návody, ako žiakov inšpirovať k využívaniu vlastnej intuície pri riešení matematických problémov,
  • návody, ako sa naučiť analyzovať svoje hodiny matematiky,
  • odporúčania, ako pomôcť žiakom odhaliť tie správne stratégie
  • a tiež rady, ako si nájsť svoj prístup k vyučovaniu matematiky.

 

ZALISTUJTE SI V DIDAKTIKE MATEMATIKY I.

Odpovedajte

Deň učiteľov sa oslavuje:

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.