OTÁZKA MESIACA - MÁJ

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca apríl:

Deň učiteľov sa oslavuje:​​ - v deň narodenia Jána Ámosa Komenského

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou aprílovej otázky mesiaca sa stáva Ivana Palková. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na máj, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na máj

Kedy a kde sa uskutoční konferencia RAABE s názvom "Učiteľ nie je google 4"?

  • 8. - 9. júna 2017 v Senci,
  • 15. - 16. júna 2017 v Senci,
  • 8. - 9. júna 2017 v Bratislave,
  • 15. - 16. júna 2017 v Bratislave.

Výhra na máj: 

Školské akcie - exkurzie, výlety, vychádzky...

 

Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov základných škôl, ale pomôže aj tým riaditeľom, ktorí majú spojenú ZŠ so strednou školou. Brožúra obsahom prináša všetko – čo, kedy a ako je potrebné pripraviť smerom k škole, rodičom, žiakom, zriaďovateľovi.

 

POPIS

Cieľom príručky je previesť čitateľa platnými právnymi predpismi a upozorniť na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských akcií v škole.

Školské akcie – výlety, exkurzie, jazykové kurzy, adaptačné pobyty žiakov, koncerty, vychádzky... sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu organizovaného školou. Zaradením do plánu práce školy, resp. plánu metodického združenia či predmetovej komisie sa stávajú regulárnou aktivitou školy.

Brožúra obsahom prináša čo, kedy a ako je potrebné pripraviť smerom k škole, rodičom, žiakom, zriaďovateľovi. Učiteľom budú nápomocné postupy, rady, vzory plánov a tlačív, ktoré je potrebné pri organizácii školských akcií mať v súvislosti s platnými právnymi predpismi.

Naše informácie smerujú k motivovaniu riaditeľov základných škôl, učiteľov, triednych učiteľov, ako aj žiakov a ich rodičov k využívaniu školských akcií na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov školských vzdelávacích programov, na upevňovanie žiackych kolektívov.

Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.

Odpovedajte

Kedy a kde sa uskutoční konferencia Raabe s názvom "Učiteľ nie je google 4"?

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.