OTÁZKA MESIACA - JANUÁR

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca december:

AKÝ JE NAJVYŠŠÍ POČET ŽIAKOV V PRVEJ TRIEDE ZÁKLADNEJ ŠKOLY?​​ - 22

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výhercom decembrovej otázky mesiaca sa stáva Jozef Želúdek. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na január, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na január

Môže sa žiak prvého stupňa základnej školy vzdelávať aj individuálne doma?

  • Áno, ak mu to povolí triedny učiteľ.
  • Áno, ak mu to povolí riaditeľ.
  • Áno, ak mu to povolí zriaďovateľ.
  • Nie, taká možnosť nie je.

Výhra na január: 

ŠKOLA V PRÍRODE

 

 

 

Praktická príručka o organizácii školy v prírode, s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Ponúka pre riaditeľov, učiteľov, zriaďovateľa, rodičov i žiakov postupy, rady, plány, tlačivá, informácie o finančnom zabezpečení, či programe účastníkov v škole v prírode. Priložené CD obsahuje vzory dokumentácie na pobyt v škole v prírode, ktoré sú na priame využitie a môžu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy výrazne uľahčiť prácu.

 

 

POPIS

Aktívny pobyt v prírode, kombinácia pohybu so spoznávaním a emocionálne zážitky dávajú do popredia školu v prírode z hľadiska pozitívneho účinku na zdravie dieťaťa. Preto by mal riaditeľ školy zaradiť školské a mimoškolské akcie organizované školou do plánu práce školy. Ich príprave a priebehu musí on aj zodpovedný pedagogický zamestnanec venovať mimoriadnu pozornosť.

Organizácia školy v prírode je upravená v právnych predpisoch platných pre oblasť regionálneho školstva. Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravovací pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.

Príručka prináša teoretickú i praktickú rovinu tejto problematiky. Ponúka pre riaditeľov, učiteľov, zriaďovateľa, rodičov i žiakov postupy, rady, plány, tlačivá, informácie o finančnom zabezpečení, či programe účastníkov v škole v prírode. Upozorňuje na to, kto zaplatí škody spôsobené žiakom, či si môže rodič zobrať dieťa pred ukončením pobytu a pod.

Môžete sa inšpirovať vzormi dokumentácie na priloženom CD potrebnými na pobyt v škole v prírode, ktoré sú na priame využitie a môžu Vám výrazne uľahčiť prácu.
 

Odpovedajte

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.