OTÁZKA MESIACA - AUGUST

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca júl:

Koľko vyučovacích dní bolo spolu v školskom roku 2016/2017? 188​​

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výhercom júlovej Otázky mesiaca sa stáva Peter Polanský. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na august, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na august

K povinnému vybaveniu školy nepatria:

  • školská lavica a stolička
  • zdroj napätia a prúdu
  • štátne symboly
  • náboženské symboly

Výhra na august: 

MANAŽMENT TRIEDY

Táto brožúra vám opäť vráti radosť z učenia a vyučovania. Podporí vás pri udržiavaní disciplíny v triede a kooperatívnych vzťahov medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Efektívne zvládanie triedy je prvotnou podmienkou pre náročné vyučovanie: optimalizuje časový a motivačný rámec na výučbu predmetu.

POPIS

Ako má učiteľ zvládnuť všetky nároky, aby sa nestal „hračkou" v rukách svojich žiakov?
Úlohy, pred ktorými učiteľ dennodenne stojí, sú veľmi náročné. Nestojí iba pred jedným dieťaťom, ale pred skupinou detí s úplne odlišnými predpokladmi na učenie a odlišným kultúrnym pozadím. Z tejto heterogénnej skupiny má vyformovať triedu, stále a stále ju oboznamovať s akademickými znalosťami a ešte ju aj navzájom naučiť základom sociálnej interakcie.

Kniha Vám prináša:

  • Návod, ako vybudovať manažment triedy - základ dobrého vyučovania.
  • Tipy pre jasné stanovenie pravidiel hry na vyučovaní.
  • Elimináciu vyučovania skôr, než prerastie do problémov.
  • Nový, medzinárodne uznávaný koncept pre školu zajtrajška.

Zároveň predstavuje hodnotný zdroj informácií pre všetkých rodičov, ktorí chcú s učiteľom svojich detí dobre vychádzať. Ukáže im, aké náročné je dobre učiť, a tým podporuje ich porozumenie častým enormným výzvam, pred ktorými učitelia stoja.

Odpovedajte

K povinnému vybaveniu školy nepatria:

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.