OTÁZKA MESIACA - APRÍL

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca marec:

ADAPTÍVNE UČENIE JE​​ - učenie prispôsobené potrebám jednotlivého žiaka

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou marcovej otázky mesiaca sa stáva Mária Cvancigerová. Blahoželáme!

Prichystaná je už otázka na apríl, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na apríl

Deň učiteľov sa oslavuje:

  • v deň narodenia Jána Ámosa Komenského,
  • v Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu,
  • v deň úmrtia Jána Ámosa Komenského,
  • v deň narodenia Aristotela. 

Výhra na apríl: 

Umenie byť učiteľom

 

 

Autori publikácie - Zuzana Berová a Peter Bero boli učitelia a milovali svoju prácu. Obaja v istom období zo školy odišli. Mali radi svoju prácu, spoznávali nových ľudí, prežívali nové skúsenosti a objavovali nový svet. Na školu pomaly začali mať úplne iný pohľad. Kým ako učitelia boli presvedčení, že ich žiakom dávajú to najlepšie, zrazu to už tak nevnímali. Tento nový pohľad bol naozaj výrazne iný. Dnes sú znovu obaja učiteľmi a zase milujú svoju prácu. Inak ako kedysi, ale predsa. Túto knihu napísali pre všetkých učiteľov, ktorí milujú svoju prácu. A chcú sa na ňu pozrieť iným pohľadom.

 

 

POPIS

"Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné, nudné, zábavné, otravné, opakujúce sa, neopakovateľné, nevydržateľné, inšpiratívne, vyčerpávajúce, nabíjajúce, sebazničujúce, lákavé, úžasné. Je to krásna komunikácia s mimoriadnymi bytosťami. Výsadou učiteľa je, že môže neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžete nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí. Ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to vo vašich rukách, myšlienkach a skutkoch. Nikdy na to nezabúdajte," píše sa v úvode knihy Umenie byť učiteľom.

Jej autormi sú Zuzana Berová a Peter Bero - úspešná autorská dvojica, ktorá už viac ako dvadsať rokov ponúka učiteľom a žiakom základných škôl a osemročných gymnázií učebnice a pracovné zošity z matematiky.

Kvalita a obľúbenosť materiálov, ktoré pripravujú pre žiakov a učiteľov vyplýva z dôkladnej znalosti výchovnovzdelávacieho procesu. Učili na základnej škole, osemročnom gymnáziu, strednej aj vysokej škole a doteraz sa pravidelne stretávajú s učiteľmi na seminároch, workshopoch a konferenciách, kde sa zaujímajú o ich potreby a postrehy. Významnou pridanou hodnotou je aj ich "mimoškolská" skúsenosť z rôznych manažérskych pozícií.

Okrem písania učebníc, pracovných zošitov a didaktických materiálov pre učiteľov sa venujú vzdelávaniu a tvorbe materiálov v oblasti osobného rozvoja.

Odpovedajte

Deň učiteľov sa oslavuje:

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby skupina spoločností Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35 908 718 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom zasielania informácií o nových produktoch a službách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.