Zmeny v regionálnom školstve

30.10.2012
Legislatíva
Legislatíva

26. októbra 2012 sme v Bratislave diskutovali s odborníkmi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenách v niekoľkých právnych predpisoch upravujúcich oblasť regionálneho školstva.

RNDr. Ľuboš Černý a Ing. Marián Galan podrobne informovali o zmenách v zákonoch č. 597/2003 Z. z., č. 596/2003 Z. z., č. 245/2008 Z. z. a 184/2009 Z. z. ako aj o ďalších pripravovaných zmenách v predpisoch, ktoré ďalej upravujú niektoré podrobnosti už schválených zmien zákonov.

Obaja lektori zodpovedali množstvo otázok, ktoré zástupcov škôl, školských zariadení a ich zriaďovateľov v súvislosti s týmito zmenami zaujímali.

Účastníci konferencie sa najčastejšie pýtali na zmeny v normatívnom financovaní stredných škôl v súvislosti s kompetenciou samosprávnych krajov určovať počet tried 1. ročníka, na zmeny vo financovaní CVČ a s tým súvisiace povinnosti obcí a zriaďovateľov CVČ, na zmeny v oblasti prijímania žiakov na stredné školy, na zmeny v určovaní počtu detí a žiakov v triede MŠ, ZŠ a SŠ a na mnohé ďalšie.

Ešte stále máte možnosť pridať sa k nám v Košiciach, kde 8. novembra 2012 pokračujeme v odbornej konferencii ŠKOLA 2012/2013. Dozviete sa viac aj o schválenej zmene v organizácii miestnej štátnej správy, o ďalších pripravovaných zmenách vo financovaní ŠKD a mnohých ďalších, ktoré so sebou prinesú novely nariadení vlády č. 630/2008 Z. z. a č. 668/2004 Z. z.

 

Registrácia účastníkov Konferenčná sála
RNDr. Ľuboš Černý Stánok nakladateľstva RAABE
Ing. Marián Galan Dôležité poznámky

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte