5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MiriamNeu
zaradenie pedagogického zamestnanca

Má k nám nastúpiť zamestnanec, ktorý má 18 rokov pedagogickej praxe. VŠ Pedagogická pre 1 stupeň ZŠ, ale 1. atestačnú skúšku má zo špeciálnej pedagogiky. U nás bude pracovať ako pedagóg v 1. až 4. ročníku. Nie sme špeciálna škola ani nemáme špeciálne triedy. Má aj 2. atestačnú skúšku, ale bližšie ju nemám špecifikovanú.
Môže byť zaradená do 11. resp. 12. triedy? Môžeme brať do úvahy 1. atestačnú skúšku? Ďakujem

matejd
odpoved

Dobrý deň,
vychádzajúc z informácií, ktoré ste napísali som toho názoru, že I. atestáciu by ste nemali uznať s poukazom na § 49mods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch. Avšak na 100% odpoveď by boli potrebné doplňujúce informácie - napr. kedy bola vykonaná atestácia. K druhej atestácii sa neviem vyjadriť keďže ste ju bližšie nešpecifikovali.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Atestácie sa vykonávajú v súlade s § 49 až 50 zákona č. 317/2009 Z. z. pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, na ktorú pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady. Špeciálna pedagogika nie je podkategória ani kategória pedagogického zamestnanca. Posudzujeme kategóriu, nie názov diplomovej práce. Ale na základe Vašich údajov sa skutočne nedá zaujať stanovisko týkajúce sa zaradenia pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa a platovej triedy.

Maria Cernuskova
Zaradenie do triedy surne

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, moja kolegyňa - učiteľka v Mš má vysokú pedagogickú školu druhého stupňa v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a študijnom programe Učiteľstvo prvého stupňa. Do akej platovej triedy by mala byť zaradená, deviatej či desiatej?

A ešte sa chcem spýtať naša zástupkyňa, ktorá má strednú pedagogickú školu - Učiteľstvo pre MŠ si teraz urobila 1. atestáciu. Je zaradená do ôsmej platovej triedy a vykonaním 1. atestácie má byť zaradená do deviatej platovej triedy?
Za odpovede ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do triedy súrne

Na otázky s rovnakým vzdelaním som odpovedala nespočetnekrát. Pani učiteľka dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a študijnom programe Učiteľstvo prvého stupňa nespĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelania a má byť zaradená do 9. platovej triedy. Vaša zástupkyňa má byť zaradená po vykonaní prvej atestácie do 9. platovej triedy.