12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kallone
adaptačné vzdelávanie
kallone
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň prajem,
rada by som sa informovala, či musím absolvovať adaptačné vzdelávanie na pozícii učiteľa, ak som samostatný pedagogický zamestnanec (absolvovala som adapt.vzdelávanie na pozícii asistent učiteľa).
Za odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec, ktorý nezískal pedagogickú prax, t. j. pri prvom pracovnom pomere v školstve. Adaptačné vzdelávanie je pedagogický zamestnanec povinný absolvovať jedenkrát počas pedagogickej praxe. Ak ste absolvovali adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa a máte rozhodnutie o jeho úspešnom absolvovaní, nie ste povinný absolvovať ďalšie adaptačné vzdelávania, a to ani pri zmene kategórie pedagogického zamestnanca.

aktiz
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či stále platí to, že adapt. vzdel. sa robí len raz. Pracujem v ŠZŠ ako asistentka učiteľa, ukončila som tam aj adaptačné vzdelávanie. Od septembra tam idem prevziať triedu a budem učiť. Riaditeľ tvrdí, že budem musieť opäť absolvovať adaptač. vzdelávanie ako učitelka, lebo že učitel má iné kompetencie ako asistent. Je to pravda? Musím opäť absolvovať toto adapt. vzdelávanie ? Ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Asistent učiteľa a učiteľ majú rozdielne kompetencie. Táto skutočnosť nič nemení na inej skutočnosti, že adaptačné vzdelávanie nie ste povinná absolvovať druhýkrát.

aktiz
Adaptačné vzdelávanie

Chcem sa ešte opýtať. Úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie, som už samostatný pedagog. asistent, som zaradená do 9 plat. triedy. Keď pôjdem učiť, budem už samostatný učiteľ, alebo začínajúci. Ešte som nikdy neučila. Do ktorej platovej triedy budem zaradená ?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Ako mám určiť Vaše zaradenie, keď neviem Vaše vzdelanie ani čo budete učiť a na akej škole ?

aktiz
Zaradenie

Mam vyštudovanú Špec. pedag. druhého stupňa a učiť budem ma ŠZŠ. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ak ste vyštudovali druhý stupeň vysokoškolského vzdelania - špeciálna pedagogika - učiteľský smer a absolvovali ste adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa, budete zradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka so zaradením do 10. platovej triedy.

evulienka
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, mám vyštudovanú VŠ predškolská a elementárna pedagogika -Bc., a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. , strednú mám gymnázium.
Momentálne učím v materskej škole a mám tam ukončené adaptačné vzdelávanie. Prestupujem do novej pozície na inú školu, ako učiteľ primárneho vzdelávania. Mojou otázkou je, či v Zš budem znovu začínajúci učiteľ s povinnosťou opäť urobiť adaptačné vzdelávanie, alebo mi v Zš môžu uznať adaptačné ukončené z Mš a budem hneď samostatný učiteľ zaradený v 10 plat. triede ?

Prípadne ďalšia otázka, ak by som ostala učiť naďalej v Mš, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená po ukončení adapt.vzdelávania v Mš.?

Ďakujem !

Race
Adaptačne vzdelavanie

Dobrý deň! Som asistentka na ZŠ od roku 2010. Posledné dva roky som bola na materskej dovolenke. Pri návrate do zamestnania už novy riaditeľ ma chce prepustiť zo zamestnania kvôli tomu že nemám adaptačne vzd. Má na to právo? Podľa akých zákonov by som sa mohla obhajovať? Ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie ste mali absolvovať do dvoch rokov od nástupu do zamestnania, t. j. od roku 2010. Neabsolvovanie adaptačného vzdelávanie nie je dôvodom na skončenie pracovného pomeru podľa Zákonníka práce.